Maalittamisen rikosoikeudellisen sääntelyn arviointi

OM008:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM008:00/2022

Asianumerot VN/4305/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.2.2022 – 5.7.2023

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 176
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävänä on laatia arviomuistio siitä, tarvitaanko maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikoslainsäädännön muutoksia. Lainsäädännön muutostarpeiden ilmetessä on arviomuistiossa samalla luonnosteltava tarvittavat muutokset, mahdollisuuksien mukaan myös rikoslainsäädännön muuttamisesta aiheutuvat muut lainsäädäntömuutokset. Arviomuistion valmistumisen määräaika on 31.8.2022.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman 10.12.2019 mukaan hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Vastaava kirjaus sisältyi jo pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan 6.6.2019.

Laittoman uhkauksen syyteoikeutta muutettaessa eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että viipymättä selvitetään ja arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikosoikeudellisin keinoin sekä valmistellaan tarvittavat lakiehdotukset ja ohjeet niin, että maalittamisen uhrin asemaa vahvistetaan (EV 97/2021 vp).

Lisää aiheesta

Maalittamisen rangaistavuutta selvitetty

OM Tiedote 7.9.2022 13.24