Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henriksson: Hovi- ja hallinto-oikeus Kuopioon, hallinto-oikeus Rovaniemeltä Ouluun - oikeuspalvelut turvataan koko maassa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2012 8.00
Tiedote -

- Hovioikeuksien määrää vähennetään yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Kouvolan hovioikeus yhdistetään Kuopiossa sijaitsevaan Itä-Suomen hovioikeuteen. Kuopioon siirretään myös Kouvolan hallinto-oikeus. Rovaniemen hallinto-oikeus siirtyy Ouluun, linjaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tuomioistuinuudistuksen jatkovalmistelua.

Hallitusohjelman mukaan tuomioistuinten riittävän laaja toimipaikkaverkko turvataan sekä hovi- ja hallinto-oikeuksia ja niiden toimialueita uudistetaan.

Korkeimman oikeuden emerituspresidentin Leif Sevónin johtama toimikunta ehdotti maaliskuussa 2011 yhdistetyn Itä-Suomen hovioikeuden sijaintipaikaksi Kouvolaa. Muilta osin ministerin linjaukset ovat toimikunnan ehdotuksen mukaiset.

- Tavoitteena pitää olla toiminnan kehittäminen niin, että oikeusturva pysyy korkealla ja työ tehostuu entisestään. Organisaation tarkistamisella voidaan varmistaa riittävä erityisosaaminen ja vähentää pienten muutoksenhakutuomioistuinten haavoittuvuudesta johtuvaa oikeudenkäyntien pitkittymistä, ministeri toteaa.

Tuomioistuinverkon tiivistäminen tuottaa pitemmällä tähtäimellä myös säästöjä niin tila- kuin henkilöstökustannuksissakin. - Kustannukset eivät kuitenkaan ole olleet ratkaiseva tekijä, vaan oikeusturvan laatu. Tiedossa on myös, että hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrä on viime vuosina vähentynyt.

Uudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksynä. Henkilöstöä kuullaan ennen päätöksentekoa. Tavoitteena on uudistaa organisaatio vuoden 2014 alusta, vaikka tilajärjestelyistä johtuen toiminta samalla paikkakunnalla voi alkaa myöhemminkin.

Kuopion vahvuutena sijainti

Hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrä on viime vuosina vähentynyt. Yhdistyminen kohdistuu Itä-Suomeen siksi, että väestöpohjaltaan Vaasan ja Rovaniemen hovioikeuksien tuomiopiirit ovat nyt ja väestöennusteiden mukaan tulevat jatkossakin olemaan suuremmat kuin Itä-Suomen hovioikeuden ja Kouvolan hovioikeuksien tuomiopiirit.

- Kuopio ja Kouvola ovat varsin tasavahvoja sijoituspaikkoja yhdistyvälle hovioikeudelle, joten päätös on ollut erittäin vaikea, toteaa oikeusministeri Henriksson. - Ratkaisu perustuu ennen muuta Kuopion keskeiseen sijaintiin Itä-Suomessa. Tavoitteena on luoda Itä-Suomeen mahdollisimman vahva oikeudellinen keskus.

Kaupunkeina Kuopio ja Kouvola ovat lähes samankokoisia. Myös hovioikeudet ovat henkilö- ja asiamääriltään suunnilleen yhtä suuria. Siirron jälkeiset toimitilakustannukset ovat suurin piirtein samat molemmissa kaupungeissa. Yhdistetty hovioikeus on Kuopiossa tarkoitus sijoittaa Itä-Suomen hovioikeuden nykyisiin tiloihin.

Molempien tuomioistuinten lakkauttaminen Kouvolasta vaikeuttaa erityisesti tuomioistuinten kansliahenkilöstön sijoittumista toisiin tehtäviin kotipaikkakunnalleen. Oikeusministeriö tukee kaikkien siirrettävien tuomioistuinten henkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Pienimpiä hallinto-oikeuksia yhdistetään

Hallinto-oikeudet ovat hyvin erikokoisia. Tarve yhdistämiseen kohdistuu niistä pienimpiin, Oulun, Kuopion, Kouvolan ja Rovaniemen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeussijoitettaisiin Ouluun, koska seudun väestöennuste on kasvussa ja Oulun hallinto-oikeudessa on enemmän henkilökuntaa kuin Rovaniemellä. Yhdistetylle hallinto-oikeudelle on järjestettävissä tilat Oulun hallinto-oikeuden nykyisestä kiinteistöstä.

Yhdistetty Itä-Suomen hallinto-oikeus sijoitettaisiin Kuopioon paikkakunnan keskeisen sijainnin vuoksi, mutta myös siksi, että Kuopion hallinto-oikeus on henkilö- ja asiamäärältään Kouvolan hallinto-oikeutta suurempi. Kuopioon saadaan järjestetyksi lisätilat hallinto-oikeudelle.

Palvelut turvataan

Matkat oikeudenkäynteihin eivät pitenisi, sillä Kuopioon sijoitettavat tuomioistuimet järjestävät istuntoja myös Kouvolassa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus käsittelee jatkossakin juttuja Rovaniemellä. Videoneuvottelujen ja muun tietotekniikan käyttöä tuomioistuimissa tehostetaan edelleen. Tuomioistuimet pitävät jatkossakin tarpeen mukaan myös matkakäräjiä.

Ennen päätöksentekoa ministeri Henriksson on vieraillut hovi- ja hallinto-oikeuksissa.

Myös tuomiopiirimuutoksia tulossa

Kainuun maakunta siirretään nykyisestä Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiiristä Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin. Päijät-Hämeen maakunta puolestaan siirretään nykyisestä Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiristä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Muutokset tasaavat tuomioistuinten asiamääriä.

Lisäksi selvitetään erikseen Satakunnan ja Hyvinkään käräjäoikeuksien mahdollinen siirto Turun hovioikeuspiiriin sekä Pirkanmaan käräjäoikeuden siirto Vaasan hovioikeuspiiriin.

Hovioikeuksien nykyiset sijaintipaikat ovat: Turku, Vaasa, Itä-Suomen hovioikeus Kuopiossa, Helsinki, Kouvola ja Rovaniemi. Henkilömäärät: Helsingin hovioikeus 168, Turun hovioikeus 113, Vaasan hovioikeus 65, Itä-Suomen hovioikeus 51, Kouvolan hovioikeus 50 ja Rovaniemen hovioikeus 46.

Hallinto-oikeuksien sijaintipaikat ovat: Helsinki, Hämeenlinna, Kouvola, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Henkilömäärät: Helsingin hallinto-oikeus 155, Vaasan hallinto-oikeus 74, Hämeenlinnan hallinto-oikeus 50, Turun hallinto-oikeus 49, Kuopion hallinto-oikeus 44, Kouvolan hallinto-oikeus 30, Oulun hallinto-oikeus 27 ja Rovaniemen hallinto-oikeus 15. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin säilyy Maarianhaminassa käräjäoikeuden yhteydessä.

Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, puh. 09 1606 7608 tai 050 516 0213, ja kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, puh. 09 1606 7915 tai 050 565 8987,
s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Liitteet löytyvät oikeusministeriön internet-sivuilta www.om.fi.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun