Hyppää sisältöön
Media

Mitä kielelliset oikeudet ovat?

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2019 14.33
Uutinen

Oikeusministeriö on julkaissut kielellisistä oikeuksista kertovia esitteitä suomeksi, ruotsiksi, saamen kielillä ja englanniksi sekä videoita suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä.

Esitteet ja videot sisältävät yleistietoa kielellisistä oikeuksista sekä niiden valvonnasta ja yksityiskohtaisempaa tietoa kielellisistä oikeuksista jokaisen kieliryhmän näkökulmasta.

Esitteissä käydään läpi mitä kielelliset oikeudet tarkoittavat kielilain, saamen kielilain sekä viittomakielilain näkökulmasta. Julkaisuissa konkretisoidaan esimerkkien avulla, mitä kielelliset oikeudet tarkoittavat arjen tilanteissa sekä kerrotaan esimerkiksi se, mitä eroa on äidinkielellä ja asiointikielellä.

Oikeusministeriön tehtävänä on seurata kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista. Kielellisten oikeuksien toteutumista valvoo jokainen viranomainen omalla toimialallaan.

Kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia, joiden toteutuminen on edellytys muiden oikeuksien toteutumiselle. Viranomaisten tulisi tuntea nykyistä paremmin kielelliset oikeudet ja niistä johtuvat velvoitteet, jotta yksilöiden kielelliset oikeudet voidaan turvata ja edistetään positiivista yhteiskunnallista kieli-ilmapiiriä.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 02951 50136, [email protected]
hallitussihteeri Maija Iles, puh. 02951 50038, [email protected]
neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, puh. 0295150018, [email protected] 

Esitteet
Kielelliset oikeudet 
Saamelaisten kielelliset oikeudet

Viittomakieliset videot
Mitä kielelliset oikeudet ovat? 


 

Sivun alkuun