Hyppää sisältöön
Media

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 25. - 26.2.2010

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2010 8.43
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvosto järjestetään Brysselissä torstaina 25. ja perjantaina 26. helmikuuta. Suomea neuvostossa edustavat sisäministeri Anne Holmlund ja oikeusministeri Tuija Brax.

Kokoukseen osallistuvat ensimmäistä kertaa EU:n uudessa komissiossa oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding ja sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Neuvostossa on tavoitteena hyväksyä EU:n sisäisen turvallisuuden strategia. Suomi tukee strategiassa kuvattua laajaa sisäisen turvallisuuden käsitettä ja on valmis hyväksymään esityksen. Strategia koskee sisäiseen turvallisuuteen liittyvien rikollisuusuhkien lisäksi myös uhkia, jotka liittyvät kansalaisten arkeen.

Sisäisen turvallisuuden strategian on jatkossa tarkoitus toimia EU:n sisäisen turvallisuuden komitean (COSI) työohjelmana. Espanja informoi neuvostossa COSI:n toiminnan käynnistämisestä sekä jäsenmailta tulleista näkemyksistä koskien komitean painopistealueita ja päätehtäviä. Sisäisen turvallisuuden komitean tavoitteena on helpottaa, edistää ja vahvistaa jäsenvaltioiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten operatiivisten toimien koordinointia.

Tavoitteena on myös hyväksyä päätelmät toimenpiteistä ulkorajojen vahventamiseksi ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Päätelmät sisältävät välittömiä sekä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä toimeenpantavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vastata jatkuvaan laittomaan maahanmuuttoon erityisesti eteläisillä merirajoilla, missä ihmissalakuljetus johtaa usein ihmishenkien menetyksiin.

Suomi kannattaa päätelmissä kuvattua Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta vahvistavaa kehitystä ja maahanmuuton kokonaisvaltaisen lähestymistavan vahvistamista. Frontex on keskeinen tekijä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittämisessä. Suomi kannattaa Frontexin valmiuksien vahvistamista. Euroopan rajojen valvontajärjestelmä (EUROSUR) tulee tehostamaan jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja vahvistamaan niiden tilannetietoisuutta. Samalla kun rajavalvontaa ja laittoman maahanmuuton vastaisia toimia vahvistetaan, on kiinnitettävä huomiota kansainvälisen suojelun periaatteiden toteutumiseen.

Oikeusministerit linjaavat ns. eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiiviehdotuksen suuntaviivoja. Tarkoituksena on luoda säännökset sille, että henkilö voisi yhdessä EU-maassa annetun lähestymiskiellon perusteella saada suojaa myös muuttaessaan toiseen EU-maahan.

Esillä on myös rikoksesta epäillyn ja syytetyn vähimmäisoikeudet tulkkaus- ja käännösapuun turvaava direktiiviehdotus. Oikeusministerit hyväksyivät viime lokakuussa yleisnäkemyksen sisällöltään vastaavasta puitepäätösehdotuksesta. Lissabonin sopimus edellyttää asian muuttamista direktiiviehdotukseksi. Suomi on ollut yksi aloitteentekijöistä asiassa.

Esillä kokouksessa on myös suunnitteilla oleva EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tarkoitus on pohjustaa asiasta lähiaikoina aloitettavia neuvotteluja. Suomi pitää EU:n liittymistä ihmisoikeussopimukseen ensiarvoisen tärkeänä.

Lisätietoja:

(sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto) rajaturvallisuus, everstiluutnantti Mika Rytkönen, puh. 071 872 1132, erityisasiantuntija Annikki Vanamo-Alho, +32 2 2878 420, sisäisen turvallisuuden strategia, erityisasiantuntija Hannele Taavila, +32 2 2878 504

(Oikeusasiat) neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 09 1606 7896, +358 40 749 0465, sekä erityisasiantuntijat Mikko Monto, EUE, +32 2 2878 594, +32 475 751 495 ja Tia Möller, EUE,
+ 32 2 2878 431, + 32 477 732 698.

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Anne Holmlund Tuija Brax
Sivun alkuun