Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen julkaisutilaisuudessa 31.3.2021

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2021 11.52
Puhe

Arvoisat kuulijat, bästa åhörare,

Kiitos että sain kutsun pitää tervehdyksen tässä tärkeässä tilaisuudessa. Tack för att jag fick inbjudan att hålla en hälsning på detta viktiga tillfälle. 

Koronapandemia on ollut hyvin raskas monille meille, ja varisinkin lapsille ja nuorille. Koronapandemiasta johtuvilla rajoituksilla on ollut suoria ja epäsuoria vaikutuksia kaikkiin lapsiin. Rajoitukset ovat mullistaneet lasten koulunkäynnin, perhe-elämän, harrastustoiminnan ja vapaa-ajan. Sosiaali- ja terveyshuollon palveluihin pääsy on vaikeutunut tai viivästynyt. Monien lasten perusturvallisuus on järkkynyt. Kaikkein vaikeimmassa asemassa ovat olleet vammaiset lapset sekä lapset, jotka syystä tai toisesta eivät saa tukea vanhemmiltaan tai muilta läheisiltään. 

Trots att regeringen gjort mycket för att stöda barn och unga är det helt klart att många under det här gånga coronaåret mått dåligt. Mina tankar går nu till dem. Det är tungt att inte kunna träffa sina vänner som vanligt, inte gå i skolan som vanligt eller delta i sina hobbyer. Ett år är en lång tid för var och en av oss – men särskilt för en ung människa eller ett barn. Värst tror jag att läget varit för de barn och unga som idag inte lever i ett tryggt hem. De barn som upplevt skolan som en trygg plats med vuxna som lyssnar och stöder. Men det ska också sägas att det finns barn som upplevt att det varit bättre att få gå i skolan på distans. Alla är individer och det som passar bäst för många behöver inte vara det bästa för alla.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa nostetaan lapsen oikeuksien kannalta kaksi tärkeää teemaa: ensinnäkin lapsilla tulee olla oikeus osallistua ja vaikuttaa. Toiseksi, lasten ja nuorten välinen väkivalta on tunnistettava ja sitä on torjuttava yhteisvoimin. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa lasten osallisuus on läpileikkaavana periaatteena. Sopimus velvoittaa jäsenvaltioita myös suojelemaan lasta kaikelta väkivallalta. Vuosikirjan pääteemat osuvat suoraan oikeusministeriön toiminnan ytimeen. 

I sin årsbok tar barnombudsmannen upp två viktiga frågor för barns rättigheter: för det första ska barn ha rätt att delta och påverka. För det andra måste våld mellan barn och unga identifieras och bekämpas tillsammans. I FN:s konvention om barnets rättigheter är barnets rätt att delta en genomgripande princip. Konventionen ålägger också medlemsstaterna en skyldighet att skydda barnet från alla former av våld. Årsbokens huvudteman faller direkt in i kärnan av justitieministeriets verksamhet.

Lasten suojelu väkivallalta sekä lasten oikeus tulla kuulluksi ja osallistua yhteiskuntaan ovat vahvasti mukana myös hallituksen hiljattain julkaisemassa kansallisessa lapsistrategiassa. Uskonkin, että strategian avulla meidän on mahdollista luoda kestävä, johdonmukainen ja pitkäjänteinen pohja lapsen oikeuksiin perustuvalle kansalliselle lapsi- ja perhepolitiikalle.

Marraskuussa sain oikeusministerin ominaisuudessa vastaanottaa yli 1 500 koululaisten tekemää aloitetta, joissa toivottiin muun muassa kiusaamisen ja rasismin vähentämistä, sekä maksuttomia harrastuksia. Nämä aloitteet olen välittänyt muille ministereille, ja koko hallitus suhtautuu niihin vakavuudella. 

Kiitän lämpimästi valtioneuvoston puolesta lapsiasiavaltuutettua ja koko lapsiasiavaltuutetun toimistoa siitä ansiokkaasta ja väsymättömästä työstä, jota olette vuoden 2020 aikana tehneet lasten oikeuksien edistämiseksi ja vahvistamiseksi. 

Perehdymme vuosikertomuksessa esiin nostettuihin kysymyksiin huolella ja viemme esitettyjä suosituksia eteenpäin kansallisen lapsistrategian ja muiden hallitusohjelmahankkeiden avulla. Omalta osaltani toivon ja haluan myös uskoa, että vuodesta 2021 tulee lapsen oikeuksien näkökulmasta edellistä vuotta valoisampi. 

Jag vill å statsrådets vägnar tacka barnombudsmannen för det förtjänstfulla och outtröttliga arbete ni gör för att främja och stärka barnens rättigheter. Tillsammans kan vi göra Finland till världens barnvänligaste land!

Vielä kerran lämmin kiitos, ett varmt tack!

Sivun alkuun