Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2024

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2023 11.35
Tiedote

Oikeusministeriön hallinnonalalle esitetään vuodelle 2024 määrärahoja kaikkiaan 1,2 miljardia euroa, mikä on noin 135 miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Lisäys suunnataan muun muassa rangaistusten kiristämiseen sekä oikeudenhoidon resursseihin.

Oikeudenhoidon resursseja vahvistetaan

Oikeudenhoidon selonteossa todetun rahoitusvajeen korjaamiseen esitetään 30 miljoonan euron lisämäärärahaa jakautuen oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisille.

Lisäksi ruuhkien purun ja asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi tuomioistuimille esitetään 7 miljoonan euron ja Syyttäjälaitokselle 1 miljoonan euron lisäystä.

Rangaistukset kiristyvät

Hallitusohjelman mukaisesti rangaistusten kiristämiseen esitetään 12 miljoonan euron lisämäärärahaa, josta 1 miljoonaa euroa kohdennetaan kriminaalipolitiikan valmisteluun oikeusministeriössä ja 11 miljoonaa euroa vahvistamaan Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytyksiä ennen vankimäärän arvioitua kasvua. Nuorisorikollisuuden ehkäisyyn ehdotetaan 1 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Muita merkittäviä määrärahalisäyksiä

Hallitusohjelman mukaan hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Ehdotetut muutokset aiheuttavat arviolta 600 000 euron lisäresurssitarpeen saamelaiskäräjien määrärahaan ensi vuodesta alkaen.

Vuonna 2024 järjestetään sekä presidentinvaali että europarlamenttivaalit, joiden toimittamiseen ehdotetaan 23 miljoonan euron lisäystä. Näiden vaalien kokonaiskulut ovat noin 43 miljoonaa euroa.

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan johdosta asetetut pakotteet aiheuttavat poikkeuksellisen resurssitarpeen, jonka arvioidaan jatkuvan. Pakotteiden täytäntöönpanon jatkamiseen esitetään 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa Ulosottolaitokselle.

Hallitus neuvottelee talousarviosta budjettiriihessään 19.–20. syyskuuta. Talousarvioesitys käsitellään valtioneuvostossa 9. lokakuuta.

Oikeusministeriön ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi
Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseksi
 

Lisätietoja:
erityisavustaja Jonna Ijäs, p. 0295 150 189, [email protected]
erityisavustaja Tapio Tuomisto, p. 0295 150 247, [email protected]
osastopäällikkö Tapio Laamanen, p. 0295 150 290, [email protected]
johtava asiantuntija Sanna Appelberg, p. 0295 150 167, [email protected]

Sivun alkuun