Hyppää sisältöön
Media

Oulun uuden oikeustalon sijoittumiselle tutkitaan kahta vaihtoehtoa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2018 14.31
Uutinen

Ouluun suunnitellaan uutta oikeustaloa, joka kokoaisi pääosan oikeushallinnon toiminnoista saman katon alle. Oikeustalon sijoittumispaikoiksi esitetään kahta vaihtoehtoa, jotka ovat Oulun keskustan Kasarmi ja Torikadun virastokampus.

Oikeushallinnon virastoille haetaan Oulussa uutta ratkaisua yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja oikeushallinnon eri toimijoiden kesken. Taustalla ovat uudistukset, joiden seurauksena oikeushallinnon henkilöstömäärä Oulussa kasvaa tulevaisuudessa arviolta 50 henkilötyövuodella. Lisäksi nykyiset oikeustalon tilat Rata-aukiolla eivät ole enää tulevaisuudessa käytettävissä. Poliisin muutettua pois oikeus- ja poliisitalon tiloista Senaatti-kiinteistöt on katsonut, ettei ole tarkoituksenmukaista, että talosta vain osa olisi käytössä.

Uuteen oikeustaloon suunnitellaan tiloja Oulun käräjäoikeuden, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden, Oulun seudun ulosottoviraston, Oulun syyttäjänviraston Oulun toimipisteille sekä Rovaniemen hovioikeuden Oulussa toimitettaville pääkäsittelyille.

Vaihtoehtona Oulun keskustan Kasarmi tai Torikadun virastokampus

Uudeksi tilaratkaisuvaihtoehdoksi tutkitaan sijoittumista Oulun keskustan Kasarmille rakennettavaan uudisrakennukseen tai Torikadun virastokampukselle, jossa rakennettaisiin Aleksanterinkadun ja Sepänkadun kulmauksen tontille uudisosa.  Keskustan Kasarmin kampuksella on jo nyt oikeusavun ja edunvalvonnan tilat, mikä toisi synergiaetua muun muassa oikeusavun ja velkaneuvonnan asiakkaille sekä oikeusavustajille.  Torikadun ratkaisua puoltaa erityisesti palvelujen hyvä saavutettavuus keskustassa.

Suunnittelun lähtökohta ovat oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaiset turvalliset, terveelliset ja toimintaa tukevat tilaratkaisut, jotka tukevat uusia työnteon tapoja ja digitalisaatiota.  Eri vaihtoehtojen tarkastelussa on todettu, että istuntosalien uudisrakentaminen toteuttaa tavoitteen mukaiset tilaratkaisut oikeushallinnolle.

Rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa keskitetysti valtionhallinnon toimitiloista ja työympäristöjen kehittämisestä.  Tilojen suunnittelu tehdään alusta alkaen Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaisesti tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja tulevien vuokralaisten kanssa.

Molempien vaihtoehtojen hankesuunnittelu aloitetaan välittömästi. Alkuvuodesta 2019 jatketaan joko Oulun keskustan kasarmin tai Torikadun osalta toteutussuunnitteluun. Vuokrasopimukset voitaisiin tehdä vuoden 2019 aikana ja niiden tekemiseen tarvitaan valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puolto. Uusien tilojen arvioidaan olevan valmiina vuoden 2022 alussa.

Hankkeen eteneminen edellyttää päätöksiä oikeusministeriöltä ja Senaatti-kiinteistöiltä.

Lisätietoja:

oikeusministeriö: ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 040 507 5879 ja hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi, puh. 050 342 8025

Senaatti-kiinteistöt: toimialajohtaja Riitta Juutilainen, puh. 040 768 2767

Sivun alkuun