Hyppää sisältöön
Media

EU-yhteistyö mahdollistettaisiin tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättävissä valvontatoimissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2012 10.25
Tiedote -

Hallitus esittää, että tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättäviin valvontatoimiin liittyvä yhteistyö tulisi mahdolliseksi EU:n jäsenvaltioiden välillä. Yhteistyö merkitsisi sitä, että rikoksesta muussa kuin asuinvaltiossaan epäilty henkilö voisi mennä asuinvaltioonsa odottamaan oikeudenkäyntiä, jos hän noudattaa tiettyjä hänelle määrättyjä valvontatoimia. Suomen järjestelmässä vaihtoehtona tutkintavankeudelle on matkustuskielto.

Esityksellä pantaisiin täytäntöön tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskeva EU:n puitepäätös.

Rikoksesta epäillyn henkilön asuinvaltion viranomaiset valvoisivat henkilöä hänen odottaessaan oikeudenkäyntiä, joka järjestetään toisessa EU-valtiossa. Menettely edellyttäisi rikoksesta epäillyn suostumusta. Jos epäilty ei suostu palaamaan oikeudenkäyntivaltioon, asuinvaltio luovuttaisi hänet sinne oikeudenkäyntiä varten.

Uudistuksella pyritään vähentämään tilanteita, joissa toisen EU-maan kansalainen joutuu esimerkiksi Suomessa tutkintavankeuteen ainoastaan sen vuoksi, ettei hänellä ole täällä pysyvää asuinpaikkaa. Tavoitteena on lisätä EU-maiden kansalaisten yhdenvertaisuutta rikosasian tutkintavaiheessa.

Menettelyllä on mahdollista vähentää ulkomaalaisten tutkintavankien määrää. Arvion mukaan menettelyä tultaisiin kuitenkin soveltamaan harvoin. Puitepäätöksen tavoitteita voidaan edistää myös rikosoikeudenkäyntiä nopeuttamalla.

Valvontatoimia koskevien päätösten täytäntöönpano on osa EU:n jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. Tällä hetkellä kyseinen yhteistyön muoto ei ole mahdollista EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Sanna Mikkola, puh. 02951 50178
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun