Hyppää sisältöön
Media

Raportti kokoaa yhteen demokratiaohjelman tuloksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2023 9.13
Tiedote

Kansallisen demokratiaohjelman 2025 tulokset korostavat, että demokratian tilasta ja kehityssuunnista on tärkeä saada ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Ohjelmassa tunnistettujen indikaattoreiden avulla voidaan jatkossa kehittää demokratiapolitiikkaa entistä tietoperusteisemmin ja pitkäjänteisemmin. Tänään julkistetussa seurantaraportissa tarkastellaan ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja ohjelman toimenpiteiden vaikutuksia suomalaisen demokratian tilaan ja demokratiakehitykseen.

- Toimiva demokratia edellyttää aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja järjestötoiminta kasvattaa uusia vastuunkantajia. Demokratiatyössä tulokset syntyvät hitaasti ja ovat harvoin kovin konkreettisia, mutta meidän on silti osattava ja uskallettava mitata työn vaikuttavuutta, sanoo oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen, joka toimi demokratiaohjelman valmistelua ja koordinointia ohjanneen poikkihallinnollisen työryhmän puheenjohtajana.

Demokratiaohjelman kokonaisvaikutukset näkyvät vasta vuosien viiveellä, kun uudistetut lait ovat tulleet voimaan ja uudet toimintatavat on otettu käyttöön. Demokratian kehitykseen vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten yleinen poliittinen ilmapiiri, maailmanpoliittinen tilanne sekä Suomen talouden ja keskusteluilmapiirin kehitys. 

Demokratiaohjelmatyön aikana on tunnistettu kansallisia ja kansainvälisiä indikaattoreita, joiden kautta voidaan tarkastella muun muassa suomalaisen demokratian tilaa kansainvälisesti vertailtuna, äänestysaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaan osallistumista. Indikaattorien esittämien tunnuslukujen avulla ei ole mahdollista osoittaa yksittäisten toimenpiteiden suoria vaikutuksia kehitystrendeihin. Ne auttavat kuitenkin tunnistamaan ja seuraamaan demokratian pitkän aikavälin kehitystä ja muutoksia sekä niitä katvealueita ja kehittämiskohteita, joihin kansallisen demokratiapolitiikan toimenpiteitä tulisi jatkossa kohdentaa.

Demokratian huippumaa tarvitsee hallituskaudet ylittävää demokratiapolitiikkaa

Kansallisen demokratiaohjelman 2025 tavoitteena on ollut kehittää suomalaista demokratiapolitiikkaa pitkäjänteisesti. Ohjelman läpileikkaavia teemoja ovat olleet osallisuus ja uudenlainen vuorovaikutus. Ohjelma on koostunut lukuisista lainvalmistelu- ja kehittämishankkeista sekä viestintätoimista liittyen muun muassa edustukselliseen demokratiaan, suoraan ja osallistuvaan demokratiaan, hallinnon avoimuuteen, kansalaisyhteiskuntaan sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen ja nuorten osallisuuteen. 

Valtioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2022 demokratiaohjelmassa tehdyn työn pohjalta laaditun periaatepäätöksen suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla. Periaatepäätöksessä tavoitteeksi asetettiin, että Suomi kuuluu jatkossakin maailman demokraattisimpien maiden joukkoon. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä, yli hallituskausien ulottuvaa demokratiapolitiikkaa ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, p. 0295 150 348, [email protected]
Erityisasiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö, p. 0295 150 231, [email protected]
Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, p. 0295 150 416, [email protected]

Kansallinen demokratiaohjelma 2025 – Seurantaraportti : Hallituskauden 2019–2023 toimenpiteet ja vaikuttavuuden arviointi
Demokratiaindikaattorit
Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

Sivun alkuun