Hyppää sisältöön
Media

Saamen kielilain nojalla haettavat avustukset

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2018 15.34
Tiedote

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset, joita varten tänä vuonna on käytettävissä yhteensä 120 000,00 euroa. Avustusta voidaan myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa oikeusministeriölle viimeistään 16.3.2018 klo 16:15 postiosoitteeseen Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto. Hakemukset voi toimittaa myös sähköisesti oikeusministeriön kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen: [email protected].

Hakemuksessa tulee selvittää ne erityiset lisäkustannukset, joiden kattamiseksi avustusta haetaan. Mikäli hakemus tehdään saamen kielilain 18 §:n perusteella, hakemuksessa tulee selvittää myös, että hakija on mainitussa lainkohdassa tarkoitettu yksityinen. Jos hakijana on yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö, hakemukseen tulee liittää yhteisöä tai säätiötä koskeva rekisterinote sekä viimeksi vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Hakemuksessa tulee myös ilmoittaa selkeästi hakijan yhteystiedot, joista hakija on tavoitettavissa koko menettelyn ajan, sekä tilinumero, johon mahdollisesti myönnettävä avustus maksetaan.

Hakemusmenettelyssä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, puh. 029 515 0322, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun