Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Korruptio ja rahanpesu yhteydessä toisiinsa myös Pohjoismaissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2021 15.30
Tiedote

Pohjoismaisia toimijoita voidaan hyväksikäyttää korruptioon liittyvässä rahanpesussa, vaikka Pohjoismaissa esiintyy verrattain vähän näkyvää korruptiota, kuten lahjontaa. Tämä selviää Poliisiammattikorkeakoulun tuoreesta selvityksestä, joka valottaa korruption ja rahanpesun yhteyksiä Pohjoismaissa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamassa ja oikeusministeriön tilaamassa hankkeessa on tarkasteltu erityisesti lahjontaa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Selvityksen mukaan esimerkiksi kansainvälisen liiketoiminnan yhteydessä annettuja lahjuksia voidaan peitellä konsulttien käytön tai monimutkaisten yritysrakenteiden avulla. Pohjoismaissa on tullut ilmi tapauksia, joissa ICT-alan, logistiikan, puolustusteollisuuden ja finanssisektorin toimijoita on hyväksikäytetty korruptiivisten varojen välikäsinä. 

Kansainvälinen ulottuvuus tekee tapausten tutkinnasta haastavaa, ja toistaiseksi lahjonnasta kansainvälisessä liiketoiminnassa tai korruptiivisten varojen rahanpesusta on annettu verrattain vähän tuomioita.

Korruptiontorjunta edellyttää yhteistyötä

Esiselvityksessä toteutettiin kirjallisuuskatsaus, tilastollinen tarkastelu sekä kysely pohjoismaisille rahanpesun selvittelykeskuksille. Kyselyssä tarkasteltiin vastaajien näkemyksiä ilmiöiden yhteyksistä ja kerättiin kokemuksia tapauksista, joissa rahanpesuepäilyn kohteena olevat varat ovat mahdollisesti peräisin korruptiivisista toimista. Selvityksessä kävi ilmi, että rahanpesulaissa mainitut ilmoitusvelvolliset ovat keskeisessä roolissa korruption tunnistajina, mutta korruption tunnistaminen ja selvittäminen on vaikeaa.

Korruption monimuotoisuus ja hankala hahmotettavuus tekevät myös korruptiontorjunnasta vaikeaa. Korruptiontorjunnan tehokkuutta koskevissa arvioissa on kiinnitetty huomiota alihankintajärjestelyiden valvontaan sekä vihjeitten antajien suojeluun Pohjoismaissa. Monialainen yhteistyö sekä koulutus ovat tärkeä osa korruptiontorjuntaa. 

Hanke jatkuu tänä vuonna selvityksellä, jossa tarkastellaan viranomaisten ja rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten hyviä käytäntöjä korruption tunnistamisessa ja analysoinnissa.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Pirjo Jukarainen, Poliisiammattikorkeakoulu, p. 0295 483 226, [email protected]
tutkija Saana Rikkilä, Poliisiammattikorkeakoulu, p. 0295 483 197, [email protected]
tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen, Poliisiammattikorkeakoulu, p. 0295 483 809, [email protected]
erityisasiantuntija Juuso Oilinki, oikeusministeriö, p. 0295 150 323, [email protected]

Raportti: Money Laundering and Corruption in International Business − Preliminary Study Based on Nordic Experiences (englanniksi)

Sivun alkuun