Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa automaattiset hallintopäätökset mahdollistavaa sääntelyä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.2.2022 12.06
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että hallintolakiin lisättäisiin säännökset asioiden automaattisesta ratkaisemisesta. Muutoksilla toteutettaisiin kansalliseen lainsäädäntöön EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät säännökset automaattisten päätösten tekemisestä.

Tavoitteena on mahdollistaa hallinnon automaattinen päätöksenteko siten, että erityisesti perustuslain ja hallintolain asettamat hyvää hallintoa, hallintoasian käsittelyä ja viranomaisten toiminnan lakisidonnaisuutta koskevat vaatimukset voidaan turvata.

Automaattista päätöksentekoa käytetään jo tällä hetkellä hallinnossa muun muassa verotuksessa ja eräiden etuuksien maksatuksessa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ja ylimmät laillisuusvalvojat ovat katsoneet, että voimassa oleva lainsäädäntö ei muodosta riittävää oikeudellista pohjaa automaattiselle päätöksenteolle hallinnossa.

Nyt valmistuneeseen hallituksen esityksen muotoon tehtyyn työryhmämietintöön liitetään vielä julkisen hallinnon tietojärjestelmien käyttöä ja kehittämistä koskevat säännösehdotukset, joita valmistellaan erillisessä valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmien tekemät säännösehdotukset sovitetaan yhteen ja luonnos hallituksen esitykseksi hallintolain ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta on tarkoitus lähettää laajalle lausuntokierrokselle maaliskuussa 2022.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän toimikausi oli 18.1.–31.12.2021. Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen.

Lisätietoja: 
Osastopäällikkö Johanna Suurpää, p. 0295 150 534, [email protected]
Erityisasiantuntija Petteri Jartti, p. 0295 150 076, [email protected] 

Työryhmämietintö: Julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö 

Sivun alkuun