Hyppää sisältöön
Media

Työryhmän ehdotus: viranomainen valvomaan maksuehtolain maksuaikoja koskevien säännösten noudattamista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 14.39
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uudistuksia kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettuun lakiin, jossa säännellään muun ohella yritysten välisistä maksuehdoista. Tavoitteena on vahvistaa pienten yritysten toimintaedellytyksiä tehostamalla maksuaikojen noudattamista. Työryhmän ehdotus on nyt lausunnolla.

Maksuehtolain mukaan maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Käytännössä kuitenkin osa suurista yrityksistä maksaa laskunsa 30 päivän jälkeen ilman, että asiasta olisi nimenomaisesti sovittu. Pienet laskuttajayritykset eivät usein uskalla puuttua lainvastaiseen menettelyyn. Pitkät maksuajat heikentävät etenkin pienten yritysten maksukykyä ja -valmiutta, mikä puolestaan vaikeuttaa niiden mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa.

Työryhmän ehdotuksen mukaan jatkossa viranomainen valvoisi maksuaikasäännösten noudattamista. Valvonta kohdistuisi sellaisiin tilanteisiin joissa asiakasyritys on keskisuuri tai suuri ja laskuttava yritys on mikro- tai pienyritys.

Valvojana toimisi ehdotuksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Virasto voisi antaa lainvastaisesti toimineelle yritykselle huomautuksen tai julkisen varoituksen sekä uhkasakon uhalla kieltää tätä jatkamasta tai uusimasta menettelyä.

Ehdotuksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista selvitetään ja arvioidaan. 

Mietintöön sisältyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston eriävä mielipide. 

Uudistuksen ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2023 aikana. Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 3.6.2022 asti.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne, p. 0295 150 122, [email protected]

Ehdotus maksuehtolain muuttamisesta, työryhmän mietintö
Lausuntopalvelu.fi
 

Sivun alkuun