Hyppää sisältöön
Media

Ulosoton kannustinloukkuja halutaan purkaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2017 11.08
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa ulosottolainsäädäntöön uudistuksia, joilla voitaisiin kannustaa työttömiä ulosottovelallisia ottamaan vastaan työtä ja näin helpottaa heidän asemaansa. Työryhmän esityksen taustalla on hallituksen osana työllisyystoimia tekemä päätös purkaa ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja ja helpottaa ulosotossa olevien työllistymistä.

Työryhmä ehdottaa, että vähintään 258 päivältä työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset saisivat halutessaan lykkäystä palkan ulosmittaukseen, jos heidän nettotulonsa jäävät alhaisiksi, eli he ovat niin sanotun tulorajaulosmittauksen piirissä. Ehdotettu 258 päivää vastaa vuoden työttömyysjaksoa. Tällä hetkellä tulorajaulosmittauksen piirissä ovat velalliset, joiden nettotulo on kuukaudessa enintään 1 344,60 euroa, johon lisätään kunkin velallisen elatuksen varassa olevan henkilön osalta 482,40 euroa. Myös lykkäyksen enimmäiskestoa ehdotetaan pidennettäväksi nykyisestä neljästä kuukaudesta enintään kuuteen kuukauteen.

Rajauksen taustalla on työryhmän havainto siitä, että sosiaaliturvan vähenemisen ja ulosoton yhteisvaikutus heikentää kannustimia erityisesti sellaisilla henkilöillä, joiden tulot työllistymisen jälkeen ovat pienehköt.

Ehdotuksen mukaan ulosottomies voisi kieltäytyä lykkäyksen myöntämisestä ainoastaan, jos velalliselle on jo aiemmin myönnetty lykkäys ja uuden lykkäyksen takia velan maksu vaarantuisi olennaisesti. Nykyisen lain mukaan ulosottomiehellä on paljon harkintavaltaa, myöntääkö hän lykkäyksen.

Sellaisten velallisten osalta, jotka eivät ole ehtineet saada työttömyysetuutta 258 päivältä tai joiden tulot ylittävät määritellyn rajan, ulosmittauksen lykkäys säilyisi nykyiseen tapaan harkinnanvaraisena. Lykkäystä voi saada tällöin enintään puolet työsuhteen kestosta, ei kuitenkaan yli neljää kuukautta.

Uudistus kannustaisi ottamaan työtä vastaan

Työryhmän esitys vaikuttaisi myönteisesti velallisten asemaan, koska ulosoton lykkäys toisi tuntuvan kannustimen ottaa työtä vastaan.

- Kannustin on merkittävä, koska lykkäyksen aikana ulosmittausta ei tehdä lainkaan. Uudistus toisi helpotusta esimerkiksi työnteon aloittamisesta aiheutuvien kertakustannusten kattamiseen, oikeusministeri Antti Häkkänen painottaa.

Kaikkiaan ehdotuksen odotetaan auttavan vuosittain vajaata tuhatta henkilöä työllistymään. Myös julkinen talous hyötyisi työllistymisistä.

Velkojien asemaa ehdotuksen ei arvioida pitkällä tähtäimellä heikentävän. Uudistus olisi tarkasti kohdistettu työllistyviin ulosottovelallisiin, ja lykkäys olisi kestoltaan määräaikainen. Monessa tapauksessa velkojatkin hyötyisivät velallisten kiinnittymisestä työelämään, työryhmä arvioi.

Lisätietoja:

lainsäädäntösihteeri Tuukka Vähätalo, puh. 02951 50240
 

Tilastotietoja ulosotosta

  • Vuoden 2016 lopussa ulosottovelallisia oli kaikkiaan 214 000 henkilöä.
  • Työttömiä heistä oli noin 44 000 henkilöä.

Lähde: Tilastokeskus

Työryhmän mietintö: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-614-7

Sivun alkuun