Hyppää sisältöön
Media

Ulosoton suojaosuuteen ja velkajärjestelyssä huomioon otettaviin välttämättömiin elinkustannuksiin korotus vuoden alussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2023 11.02
Uutinen

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden tasokorotuksen voimassaoloa jatketaan toistaiseksi ja suojaosuuden määrään tehdään indeksitarkistus ensi vuoden alusta alkaen. Velkajärjestelyssä velallisen maksuvaraa laskettaessa huomioon otettaviin välttämättömiin elinkustannuksiin tehdään myös indeksitarkistus.

Tasavallan presidentti on 8.12.2023 vahvistanut suojaosuuden tasokorotuksen voimassaolon jatkamista koskevan lain. Lainmuutoksella toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa ja huolehditaan siitä, että velallisten käyttöön jää riittävästi tuloja. 

Vuonna 2024 ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 32,56 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 9,52 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Velallisen, jolla ei ole elatuksen varassa olevia henkilöitä, suojaosuus on näin ollen 976,80 euroa kuukaudessa.

Myös velkajärjestelyssä huomioon otettavien välttämättömien elinkustannusten rahamääriä korotetaan kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Esimerkiksi yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan välttämättömien elinkustannusten määräksi lasketaan maksuvaraa laskettaessa ensi vuoden alusta alkaen 707 euroa kuukaudessa. Näistä kustannuksista velallisen ei tarvitse esittää erillistä selvitystä. Välttämättömien elinkustannusten euromäärä ei sisällä muun muassa asumiskustannuksia, jotka otetaan huomioon erillisen selvityksen perusteella.

Ulosmittauksen laskentasäännöt on tarkoitus uudistaa hallituskauden aikana kokonaisuudessaan ja tässä yhteydessä tullaan arvioimaan uudelleen ulosoton suojaosuuden tasoa ja oikeudenmukaista ulosmittauksen määrää kaikissa tuloluokissa.

Lisätietoja: hallitusneuvos Terhi Salmela, p. 0295 150 203, [email protected]

Ulosottolaitos: Miten palkasta ulosmitattava määrä lasketaan 
Talous- ja velkaneuvonta: Lisätietoa velkajärjestelystä 

Hankkeet ja säädösvalmistelu
Suojaosuutta koskeva lainmuutos
Suojaosuutta koskeva asetus (indeksitarkistus)
Velallisen maksukyvyn arviointia yksityishenkilön velkajärjestelyssä koskeva asetus (indeksitarkistus)

Sivun alkuun