Hoppa till innehåll
Media

Det skyddade beloppet vid utsökning och de oundgängliga levnadskostnader som ska beaktas vid skuldsanering höjs vid årsskiftet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2023 11.02
Nyhet

Giltighetstiden för nivåhöjningen av det skyddade belopp som gäldenären får behålla vid utmätning av lön förlängs tills vidare, och det skyddade beloppet indexjusteras vid ingången av nästa år. En indexjustering görs också av de oundgängliga levnadskostnader som ska beaktas när gäldenärens betalningsmån beräknas vid skuldsanering.

Republikens president stadfäste den 8 december 2023 en lag som förlänger giltighetstiden för nivåhöjningen av det skyddade beloppet. Genom lagändringen ses det till att de inkomster som står till gäldenärernas förfogande är tillräckliga, vilket ingår i regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering.

År 2024 är det skyddade beloppet vid utmätning 32,56 euro per dag för gäldenärens egen del och 9,52 euro per dag per familjemedlem som hen försörjer, till exempel barn. För en gäldenär som inte har någon att försörja är det skyddade beloppet således 976,80 euro i månaden.

Också beloppet av oundgängliga levnadskostnader som ska beaktas vid skuldsanering höjs i enlighet med förändringarna i folkpensionsindex. Från ingången av 2024 beaktas som oundgängliga levnadskostnader för till exempel en person som bor ensam eller en ensamförsörjare 707 euro i månaden. Gäldenären behöver inte lämna in någon separat redogörelse för dessa kostnader. Beloppet av de oundgängliga levnadskostnaderna inkluderar inte till exempel boendekostnader, som beaktas på basis av en separat utredning.

Avsikten är att beräkningsreglerna för utmätning ska ses över i sin helhet under regeringsperioden, och i samband med detta kommer nivån på det skyddade beloppet vid utsökning och ett rättvist utmätningsbelopp att bedömas på nytt i alla inkomstklasser.

Mer information: Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Utsökningsverket: Mer information om beräkningen av beloppet som ska utmätas 
Ekonomi- och skuldrådgivning: Mer information om skuldsanering 

Projekt och lagberedning
Lagändring som gäller det skyddade beloppet 
Förordningen som gäller det skyddade beloppet (indexjustering)
Förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner (indexjustering)

Tillbaka till toppen