Hyppää sisältöön
Media

Onnettomuuksien tutkinta ajantasaiseksi uudella turvallisuustutkintalailla kesäkuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2011 10.25
Tiedote -

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koskeva lainsäädäntö uudistuu kesäkuun alusta, kun uusi turvallisuustutkintalaki korvaa entisen onnettomuustutkintalain. Samalla täytetään perustuslaista ja kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset. Lisäksi pannaan täytäntöön merionnettomuuksien tutkintaa koskeva EU:n direktiivi.

Tarkoitus on, että tasavallan presidentti vahvistaa lainmuutokset perjantaina 20.5. tulemaan voimaan 1. kesäkuuta.

Laissa säädetään, missä tilanteissa turvallisuustutkinta on suoritettava. Tutkinta on tehtävä suuronnettomuuksista sekä ilmailussa, raideliikenteessä ja vesiliikenteessä tapahtuneista vakavimmista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Harkinnan mukaan tutkinta on mahdollista tehdä myös suuronnettomuuden vaaratilanteesta ja jatkossa myös muusta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta.

Lisäksi turvallisuustutkinta voidaan suorittaa myös sellaisista erityisen vakavista poikkeuksellisista tapahtumista, jotka eivät ole onnettomuuksia. Tällöin päätöksen tutkintaryhmän asettamisesta tekee valtioneuvosto, ja ryhmä toimii oikeusministeriön yhteydessä. Aiemmin tällainen tutkinta on tehty kahdesti vuosina 2007 ja 2008 kouluampumistapausten jälkeen erityislain nojalla.

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta vastaa edelleen Onnettomuustutkintakeskus.Sotilasilmailussa tapahtuvista onnettomuuksista ja vaaratilanteista säädetään uusi laki. Sotilasilmailuonnettomuudet tutkii sotilasilmailuviranomainen.

Lisäksi tutkintaryhmän jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden asemaa selkeytetään. Tutkijoiden toimivaltuudet, mm. tiedonsaantioikeudet, täsmentyvät perustuslain edellyttämällä tavalla. Uutta on oikeus saada tutkintaa varten välttämättömiä teletunnistetietoja. Lakiin sisältyy myös säännös siitä, milloin turvallisuustutkinnassa saatuja salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa muille viranomaisille, esimerkiksi esitutkintaviranomaisille ja syyttäjille.

Tutkintaselostuksessa annettujen turvallisuussuositusten toteutumista seurataan uuden lain mukaan nykyistä tarkemmin. Seurannasta vastaa Onnettomuustutkintakeskus. Suositukset voidaan osoittaa suoraan esim. viranomaisille tai yrityksille.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, puh. 09 1606 7761, sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun