Hyppää sisältöön
Media

Maahanmuuttajien äänestysaktivointikoulutuksesta tuli menestys

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2012 11.00
Tiedote -

Maahanmuuttajille kuluvana syksynä järjestetty Demokratialähettiläs-koulutus innosti mukaan noin 300 henkilöä. Osaan koulutustilaisuuksista liittyi myös runsaan yleisön houkutellut puoluepaneeli, jossa paikalliset puolueet esittäytyvät maahanmuuttajille. Koulutuksen järjestäjinä toimivat oikeusministeriö ja etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO).

- Koulutustilaisuuksien suuri suosio kertoo, että maahanmuuttajien keskuudessa on kysyntää tällaiselle toiminnalle. Oikeusministeriö jatkaa tässä hankkeessa saatujen hyvien kokemusten perusteella maahanmuuttajajärjestöjen kanssa yhteistyötä osallisuuden edistämiseksi. Lisäksi toivon, että kotoutumiskoulutuksen järjestäjät käsittelevät opetuksessaan maahanmuuttajien osallistumista sekä keskustelevat vaaleihin, puolueisiin ja äänestämiseen liittyvistä teemoista, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Demokratialähettiläs opastaa osallistumiseen yhteisöissään

Lokakuun alussa päättynyt liki kahden kuukauden demokratialähettiläiden valtakunnallinen koulutusjakso toteutettiin kuudella paikkakunnalla: Helsingissä, Lahdessa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Näiden lisäksi oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö ovat kouluttaneet pääkaupunkiseudulla 41 demokratialähettilästä EU-rahoitteisessa iCount-hankkeessa.

Demokratialähettiläs-projekti on ollut hallinnon uusi tapa toimia yhteistyössä järjestöjen kanssa äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Ideana on, että demokratialähettiläät välittävät vaalitietoutta omissa järjestöissään ja verkostoissaan. Eri kansallisuuksia edustavien lähettiläiden kautta pyritään tavoittamaan eri väestöryhmiä ja välittämään tietoa osallistumisesta. Maahanmuuttajien äänestysaktiivisuus on toistaiseksi ollut melko vähäistä. Edellisissä kunnallisvaaleissa äänioikeutetuista ulkomaan kansalaisista äänesti noin viidesosa.

Koulutukset sisälsivät tietoa perusoikeuksista Suomessa, yhteiskunnallisista osallistumismahdollisuuksista ja -välineistä, lähidemokratiasta ja kunnallisesta päätöksenteosta sekä kunnallisvaaleista 2012. Vaalien jälkeen lähettiläiltä kerätään tietoa ja kokemuksia hankkeen onnistumisesta. Lisäksi jakoon tulee opetusvideo, joka on koostettu koulutustilaisuuksista.

Vaalitietämystä jaossa myös videoiden avulla

Kunnallisvaaleista löytyy tietoa parillakymmenellä eri kielellä oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi. Vaaleissa äänestämisestä ovat valmistuneet myös selkoenglanninkieliset, tekstitetyt videot. Selkovaalivideoilla kerrotaan perusohjeet äänestämisestä. Myös aiemmin tuotetut suomen- ja ruotsinkieliset selkovaalivideot ovat saaneet tekstityksen. Selkokieliset videot löytyvät Vaalit.fi -sivustolta.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348
sähköposti: [email protected]

Vaalit.fi-sivusto www.vaalit.fi

Demokratialähettiläs-projekti

Selkovaalivideot YouTubessa

Heidi Hautala
Sivun alkuun