Hyppää sisältöön
Media

Uusi opas tarkentaa perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia lainvalmistelussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2022 9.37
Uutinen

Uusi opas auttaa lainvalmistelijoita perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa ja tarkentaa aiemmin marraskuussa annettua lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta.

Nyt julkaistussa oppaassa käsitellään perus- ja ihmisoikeuksien oikeusperustaa, perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ja säätämisjärjestysperusteluiden välistä eroa sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin prosessia, sisältöä, dokumentointia ja tietolähteitä. 

Lainvalmistelijoiden käytännön työtä helpottavat julkaisusta löytyvä tarkistuslista perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointiin sekä esimerkit siitä, miten perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia voi toteuttaa hallituksen esityksissä. Lainvalmistelun lisäksi opasta voi käyttää myös esimerkiksi politiikkaohjelmien sekä E-kirjeiden ja U-kirjelmien valmistelussa.

Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa painopiste on arjen tasolla 

Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan pohdintaa siitä, miten ehdotettu säädös tai politiikkatoimi vaikuttaa konkreettisesti ihmisten ja ihmisryhmien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Vaikutusten arvioinnissa perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät oikeudelliset velvoitteet tuodaan arjen tasolle ja analysoidaan, miten esityksen vaikutukset näkyvät ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Opas on osa lainvalmistelun laadun kehittämistä valtioneuvostossa 

Opas on laadittu osana perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointien kehittämishanketta, jolla parannetaan perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia koskevaa ohjeistusta, koulutusta ja yhteistyötä. Hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmatavoitteisiin. Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin vahvistaminen on myös keskeinen osa kolmatta kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa 2020-2023, jossa kehitetään Suomen perus- ja ihmisoikeuspolitiikan rakenteita. 

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Hanna Rönty, p. 0295 150 035, [email protected] 

Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi lainvalmistelussa -opas

Tiedote: Uusi vaikutusarviointiohje tukee laadukasta lainvalmistelua

Sivun alkuun