Hoppa till innehåll
Media

Ny handbok preciserar bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna vid lagberedning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2022 9.37
Nyhet

Den nya handboken hjälper lagberedarna i bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och preciserar den anvisning om konsekvensbedömning vid lagberedning som gavs tidigare i november.

I handboken som nu publicerats behandlas den rättsliga grunden för de grundläggande och mänskliga rättigheterna, skillnaden mellan bedömningen av konsekvenserna och grunderna för lagstiftningsordningen samt processen för, innehållet i, dokumentationen av och informationskällorna till bedömningen. 

Lagberedarnas praktiska arbete underlättas av den checklista för bedömning av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna som finns i publikationen samt av exempel på hur bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna kan genomföras i regeringspropositionerna. Trots att handboken fokuserar på lagberedning, kan den också användas till exempel vid beredningen av politikprogram, E-skrivelser och U-skrivelser.

Utvärderingen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna fokuserar på vardagsnivån 

Med bedömning av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna avses överväganden om hur den föreslagna lagstiftningen eller politikåtgärden konkret inverkar på tillgodoseendet av människors och människogruppers grundläggande och mänskliga rättigheter. När man bedömer dessa konsekvenser ska man beakta de lagstadgade skyldigheter i vardagen som hänför sig till de grundläggande och mänskliga rättigheterna och analysera vilka konsekvenser propositionen har i människors dagliga liv.

Handboken ingår i utvecklandet av lagberedningens kvalitet inom statsrådet 

Handboken har utarbetats som en del av projektet för att utveckla bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Projektet syftar till att förbättra anvisningarna, utbildningen och samarbetet i fråga om bedömningen av dessa konsekvenser. Projektet grundar sig på målen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Att stärka bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna är också en central del av den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020–2023, som går ut på att utveckla strukturerna för Finlands politik för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. 

Ytterligare information: 
Hanna Rönty, specialsakkunnig, tfn 0295 150 035, [email protected] 

Handboken Bedömning av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna vid lagberedning (på finska)

Pressmeddelande: Ny anvisning för konsekvensbedömning stöder högklassig lagberedning

Tillbaka till toppen