Hyppää sisältöön
Media

Uusi virasto tuo yhtenäiset palvelut oikeushallinnon erityisviranomaisille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2023 14.01
Tiedote

Hallitus esittää uuden viraston perustamista oikeushallinnon erityisviranomaisille. Viraston muodostavat 11 itsenäistä viranomaista ja näille hallintopalveluja tuottava yksikkö.

Uudistuksen tavoitteena on turvata viranomaisten riippumattomuus ja itsenäisyys sekä siirtää ja keskittää viranomaisille yhdenmukaiset hallinnolliset tukitehtävät yhteen yksikköön. Virasto ei aiheuta muutoksia erityisviranomaisten omiin organisaatioihin. Erityisviranomaisten itsenäinen asema ja nykyiset toimipaikat säilyvät.

Uuteen virastoon tulevat Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), konkurssiasiamiehen toimisto, kuluttajariitalautakunta, lapsiasiavaltuutetun toimisto, oikeudenkäyntiavustajalautakunta, Onnettomuustutkintakeskus, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

Viraston hallintopalveluyksikkö tarjoaa viranomaisille tukipalveluja ja hoitaa keskitetysti muun muassa talous- ja henkilöstö- sekä tieto- ja tiedonhallinnan hallinnon tehtäviä, joita hoidetaan nyt jokaisessa viranomaisessa erikseen sekä oikeusministeriössä, Ulosottolaitoksessa ja oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä. Jatkossa ministeriö hoitaisi vain erityisviranomaisia koskevan säädösvalmistelun ja strategisen ohjauksen.

Viraston valmistelu aloitettiin jo viime hallituskaudella. Lakiluonnos oli lausuntokierroksella alkuvuodesta 2022, ja saatu palaute on otettu huomioon nyt annetussa hallituksen esityksessä. Uudistus ei lisää valtion menoja vaan se rahoitetaan kohteena olevien toimijoiden sisäisin määrärahan kohdennuksin.

Lisätietoja: Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Sivun alkuun