Hoppa till innehåll
Media

Ett nytt ämbetsverk ska producera tjänster för specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2023 14.01
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett nytt ämbetsverk för specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen. Till ämbetsverket hör elva självständiga myndigheter och en enhet som producerar administrativa tjänster för dessa.

Syftet med reformen är att trygga myndigheternas oberoende och självständiga ställning och centralisera de administrativa stödtjänsterna till en enhet. Ämbetsverket kommer inte att medföra några ändringar i specialmyndigheternas egna organisationer. Specialmyndigheternas självständiga ställning och nuvarande verksamhetsställen kvarstår.

Det nya ämbetsverket ska bestå av Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), konkursombudsmannens byrå, konsumenttvistenämnden, barnombudsmannens byrå, rättegångsbiträdesnämnden, Olycksutredningscentralen, jämställdhetsombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannen, dataombudsmannens byrå, äldreombudsmannen och diskrimineringsombudsmannens byrå.

Ämbetsverkets enhet för administrativa tjänster tillhandahåller myndigheterna stödtjänster och sköter centraliserat bland annat de uppgifter inom ekonomi- och personalförvaltningen, dataadministrationen och informationshanteringen som varje myndighet, justitieministeriet, Utsökningsverket och rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten nu sköter självständigt. I fortsättningen ska ministeriet endast sköta den lagberedning och strategiska styrning som gäller specialmyndigheter.

Arbetet med att inrätta ämbetsverket inleddes redan under förra regeringsperioden. Lagförslaget var på remiss i början av 2022, och responsen har beaktats i regeringspropositionen. Reformen ökar inte statens utgifter, den finansieras genom interna anslagsfördelningar mellan specialmyndigheterna.

Ytterligare information: Satu-Maaria Natunen, tfn 0295 150 456, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen