Hyppää sisältöön
Media

Vankien siirtoa EU:n sisällä ollaan helpottamassa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.7.2010 10.20
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen tuomittujen siirtoa sekä valvontatoimenpiteitä ja ehdollisia rangaistuksia koskevien EU:n puitepäätösten täytäntöönpanosta. Puitepäätökset ovat osa EU:n vastavuoroisen tunnustamisen toimenpideohjelmaa.

Tuomittujen siirtoa koskevan puitepäätöksen mukaan vankeusrangaistukseen tuomittu voitaisiin nykyistä helpommin siirtää suorittamaan rangaistustaan siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on ja jossa hän asuu. Tarkoituksena on edistää tuomitun mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan vapautumisen jälkeen.

Tuomittujen siirto heidän kotivaltioonsa on mahdollista nykyisinkin Euroopan neuvostossa tehtyjen sopimusten perusteella. Tähän asti siirtoasioiden käsittely on kuitenkin ollut hidasta, eikä tuomitun kotimaalla ole ollut velvollisuutta suostua vastaanottamiseen. Tuomitun siirtäminen maasta toiseen on edellyttänyt aina sekä luovuttavan että vastaanottavan valtion suostumusta. Lisäksi tuomitun suostumus on yleensä ollut siirtämisen edellytyksenä. Tuomittu on kuitenkin voitu siirtää vastoin tahtoaan, jos hänet on rikostuomion perusteella määrätty karkotettavaksi tai käännytettäväksi, taikka jos hän on paennut kotivaltioonsa.

Voimassaoleviin säännöksiin verrattuna yhteistyö olisi velvoittavampaa kuin aikaisemmin. Valtio voisi kieltäytyä vastaanottamasta tuomittua ja panemasta rangaistusta täytäntöön vain rajoitetuin perustein.Se, milloin tuomittua esitetään siirrettäväksi, olisi aina tuomion antaneen valtion viranomaisen harkinnassa. Edellytyksenä olisi, että siirtämisellä voitaisiin edistää tuomitun mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan vapautumisensa jälkeen.

Voimassaolevaan lainsäädäntöön verrattuna uutta olisi se, että karkottamis- tai käännyttämispäätöstä ei vaadittaisi tuomitun suostumuksesta riippumattomaan siirtämiseen. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että siirto tapahtuu siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on ja jossa hän asuu.

Valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia koskevan puitepäätöksen mukaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomitun ja ehdonalaisesti vapautetun henkilön valvonta voitaisiin siirtää siihen EU:n jäsenvaltioon, jossa henkilöllä on vakinainen asuinpaikka. Myös vaihtoehtoisten seuraamusten, kuten yhdyskuntapalvelun, täytäntöönpano voitaisiin siirtää tuomitun asuinvaltioon.

Suomen vankiloissa oli huhtikuussa 2010 suorittamassa rangaistustaan yhteensä noin 100 toisen EU-maan kansalaista. Tuomituista 62 on Viron kansalaista, neljätoista Ruotsin kansalaista, seitsemän Romanian kansalaista ja viisi Liettuan kansalaista. Yksittäisiä vankeja on Alankomaista, Espanjasta, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Ranskasta ja Tanskasta. Muiden EU-maiden vankiloissa olevista Suomen kansalaisista ei ole tarkkoja tietoja. Eniten heitä on Ruotsin vankiloissa. Kyse on tällöin useimmiten Ruotsissa asuvista suomalaisista.

Ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomituista määrätään Suomessa valvontaan vain nuoria rikoksentekijöitä. Heistä vuonna 2008 38 oli ulkomaalaisia. Ehdonalaisesti vapautetuista ulkomaalaisista valvontaan määrättiin vuonna 2009 yhteensä 52 henkilöä. Yhdyskuntapalveluun tuomittiin vuonna 2008 yhteensä 136 ulkomaalaista. Tietoja siitä, kuinka moni näistä ulkomaalaisista oli jonkin toisen EU-maan kansalainen, ei ole saatavilla.

Työryhmän arvion mukaan Suomesta muihin EU-valtioihin siirrettävien tuomittujen henkilöiden määrä olisi suurempi kuin niistä Suomeen siirrettävien tuomittujen määrä.

Ehdotetun lainsäädännön on määrä tulla voimaan joulukuussa 2011. Työryhmän ehdotus lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola, puh. 09 1606 7709 tai 050 300 4329, sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Tuija Brax
Sivun alkuun