Hyppää sisältöön
Media

Velallisten pääsyä uuteen alkuun helpotetaan velkajärjestelyä ja yrityssaneerausta uudistamalla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2022 13.35
Tiedote

Hallitus esittää yrityssaneerauksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyn uudistamista. Tavoitteena on parantaa yrittäjien ja yritysten asemaa helpottamalla velkajärjestelyyn ja yrityssaneeraukseen pääsyä. Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi ja toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaukset velkajärjestelystä.

Esityksen mukaan elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja uutta alkua nopeutetaan keventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä ja sallimalla pääsy velkajärjestelyyn velallisen taloudellisen tilanteen vakiintumattomuudesta huolimatta. Lisäksi elinkeinonharjoittaja voisi hakeutua nykyistä helpommin yrityssaneerauksen sijasta velkajärjestelyyn. 

Vaikka velkajärjestelyn muutosten painopiste on yrittäjävelallisissa, valtaosa muutoksista koskee kaikkia velallisia. Esimerkiksi velalliselle aiemmin vahvistettu velkajärjestely ei muodostaisi pysyvää estettä uudelle velkajärjestelylle. Velallisten selviytymistä maksuohjelmasta helpotettaisiin ja menettelyä yksinkertaistettaisiin.

Maksuohjelman kesto olisi jatkossa viiden vuoden sijaan kolme vuotta myös silloin, kun velallinen ei maksa velkojaan lainkaan. Myös työttömät pääsisivät nykyistä nopeammin velkajärjestelyyn.

- Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen on yksi hallituksen tärkeistä toimista yrittäjien auttamiseksi. Näillä muutoksilla haluamme helpottaa yrittäjien pääsyä uuteen alkuun ja parantaa myös muiden velallisten asemaa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Uusi varhainen saneerausmenettely nykyisen rinnalle

Hallitus esittää lisäksi, että yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely. Nykyistä yrityssaneerausta kutsuttaisiin jatkossa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. 

Velallinen voisi hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn, kun hän ei ole vielä maksukyvytön vaan maksukyvyttömyys on vasta uhkana. Varhaiseen saneerausmenettelyyn myös pääsisi helpommin.

Yrityssaneeraukseen hakeutumista koskevan päätöksen voisi jatkossa tehdä osakeyhtiössä ja osuuskunnassa hallitus. Nykyisin yrityssaneeraukseen hakeutuminen edellyttää yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöstä.

Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään tämän vuoden heinäkuussa. 

Lisätietoja: 
erityisavustaja Maria Swanljung, p. 050 520 9395, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. 0295 150 502, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun