Hyppää sisältöön
Media

Virkarikossäännösten uudistamista koskevat selvitykset lausunnoille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2024 11.04
Tiedote

Oikeusministeriössä on arvioitu rikosoikeudellisen virkavastuun ajantasaisuutta. Arviomuistion ja erillisen selvityksen mukaan virkarikoksia koskevaa lainsäädäntöä olisi uudistettava. Selvitykset ehdotuksineen on lähetetty lausuntokierrokselle.

Virkarikossäännöksiä on uudistettu laajasti viimeksi vuonna 2002, minkä jälkeen yhteiskunnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia rikosoikeudellisen virkavastuun kannalta. Esimerkiksi entistä useampi työskentelee julkisyhteisön palveluksessa virkasuhteen sijaan työsuhteessa, julkisyhteisöille aiemmin kuuluneita tehtäviä on siirretty yksityiselle sektorille ja digitalisaatio on muuttanut hallintopäätösten tekemistä.

Arviomuistion keskeinen johtopäätös on, ettei julkisyhteisön työntekijöiden muita henkilöryhmiä suppeammalle rikosoikeudelliselle virkavastuulle ole nykyisin enää perusteita. Jatkossa kaikkiin julkisia tehtäviä hoitaviin henkilöryhmiin tulisi soveltaa samoja virkarikossäännöksiä henkilön muodollisesta asemasta riippumatta. Samalla rikosoikeudellisen virkavastuun keskeiseksi sisällölliseksi perusteeksi olisi otettava julkisen tehtävän tai julkisen hallintotehtävän hoitaminen.

Julkisyhteisön työntekijöiden suppeasta virkarikosvastuusta luopuminen merkitsisi sitä, että heihin sovellettaisiin jatkossa täysimääräisesti virka-aseman väärinkäyttöä ja virkavelvollisuuden rikkomista koskevia säännöksiä.

Virkavastuujärjestelmän toimintaa selvitettiin

Oikeusministeriö tilasi arvioinnin tueksi erillisen selvityksen virkarikossääntelyn kehittämistarpeista OTT, HTT, dosentti Matti Muukkoselta. Selvityksessä tarkastellaan lainopillisesti virkarikossääntelyn henkilöllistä soveltamisalaa ja virkarikosten tunnusmerkistöjä. Muukkonen selvitti lisäksi virkavastuun toteutumista erityisesti alioikeuksien oikeuskäytännössä sekä verrokkimaiden virkarikoslainsäädäntöä.

Muukkosen selvityksen mukaan virkavastuun henkilöpiiriin liittyy useita epäsymmetriaongelmia. Siksi virkavastuun kannalta keskeiset määritelmät tulisi siirtää rikoslain 40 luvusta hallinto-oikeudelliseen lainsäädäntöön, ja virkavelvollisuuksien osoittamisen julkishallinnossa tulisi perustua yhtenäiseen sääntelytapaan.

Virkarikossääntelyn kehittämistarpeista voi lausua 15. huhtikuuta saakka.

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, oikeusministeriö, p. 0295 150 486, [email protected]
dosentti Matti Muukkonen, p. 046 923 2224, [email protected]

Arviomuistio rikosoikeudellisesta virkavastuusta 

Muukkosen selvitys virkarikossääntelyn kehittämistarpeista 

Lausuntopalvelu.fi  
 

Sivun alkuun