Oikeusministeriö edisti YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista vuonna 2023

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2024 14.03
Uutinen

Oikeusministeriö on julkaissut vuoden 2023 vastuullisuusraporttinsa, joka kokoaa yhteen ministeriön merkittävimmät toimet YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) tavoitteiden saavuttamiseksi. Raportti tuo esiin ministeriön sitoutumisen demokraattiseen, perus- ja ihmisoikeudet turvaavaan oikeusvaltioon sekä kestävään oikeushallintoon.

Oikeusministeriön kestävän kehityksen visio vuodelle 2030 on demokraattinen, perus- ja ihmisoikeudet turvaava oikeusvaltio sekä kestävä oikeushallinto. Oikeusministeriö tekee kestävyys- ja vastuullisuustyötä erityisesti painopistealueilla perus- ja ihmisoikeudet turvaava demokraattinen ja yhdenvertainen yhteiskunta, toimiva oikeusvaltio sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä oikeushallinto.

Kestävyys ja vastuullisuus toteutuvat osana ministeriön perustehtäviä

Oikeusministeriön kestävyys- ja vastuullisuustyö toteuttaa pääministeri Petteri Orpon hallituksen visiota vahvasta ja välittävästä Suomesta, jossa on vahva demokratia ja itsenäinen oikeusvaltio ja jossa jokaista arvostetaan tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Oikeusministeriö edistää vastuullisuutta osana perustehtäviään, kuten säädösvalmistelussa, hallitusohjelman toimeenpanossa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Lisäksi ministeriö huomioi kestävyyden ja vastuullisuuden tulosohjauksessa, talousarviovalmistelussa, hankinnoissa ja ministeriön toiminnan kehittämisessä. 

Kertomusvuonna oikeusministeriö esimerkiksi jatkoi työtä nuoriso- ja jengirikollisuuden torjumiseksi ja asetti työryhmän valmistelemaan kansallista ohjelmaa demokratian ja osallistumisen edistämiseksi. Myös kansalaisjärjestöstrategian valmistelu käynnistyi. Lisäksi perustetaan uusi virasto oikeusavun, yleisen edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen järjestämistä varten. 

Oikeusvaltion resilienssistä huolehtiminen edellyttää toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioimista ja niihin reagoimista. Myös kestävyys- ja vastuullisuustyö on siten jatkuvaa.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Vava Lunabba, p. 0295 150 120, [email protected]
Johdon asiantuntija Carola Hautamäki, p. 0295 150 308, [email protected]

Oikeusministeriön vastuullisuusraportti vuodesta 2023