Justitieministeriet främjade de globala målen för hållbar utveckling 2023

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2024 14.03
Nyhet

Justitieministeriet har publicerat sin ansvarsrapport för 2023 som sammanställer ministeriets viktigaste åtgärder för att uppnå de globala målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Rapporten lyfter fram ministeriets engagemang för en demokratisk rättsstat som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt för en hållbar justitieförvaltning.

Justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030 är en demokratisk rättsstat som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna och en hållbar justitieförvaltning. Följande områden prioriteras i justitieministeriets hållbarhets- och ansvarsarbete: ett demokratiskt och jämlikt samhälle som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna, en fungerande rättsstat samt en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar justitieförvaltning.

Hållbarhet och ansvarstagande tillgodoses som en del av ministeriets grundläggande uppgifter

Justitieministeriets hållbarhets- och ansvarsarbete genomför regeringen Petteri Orpos vision om ett starkt och engagerat Finland med en stark demokrati och en självständig rättsstat där var och en uppskattas som en jämlik samhällsmedlem. Justitieministeriet främjar ansvarstagande som en del av ministeriets grundläggande uppgifter, till exempel i lagberedningen, i genomförandet av regeringsprogrammet och i det internationella samarbetet. Dessutom beaktar ministeriet hållbarhet och ansvarstagande i resultatstyrningen, budgetberedningen, upphandlingen och utvecklingen av ministeriets verksamhet. 

Under årets lopp fortsatte justitieministeriet till exempel sitt arbete för att bekämpa ungdoms- och gängbrottslighet och tillsatte en arbetsgrupp för att bereda ett nationellt program för främjande av demokrati och deltagande. Beredningen av en strategi för civilsamhällesorganisationer inleddes också. Dessutom inrättas ett nytt ämbetsverk för ordnandet av rättshjälp, allmän intressebevakning, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. 

Tryggandet av rättsstatens resiliens förutsätter att förändringarna i omvärlden beaktas och att man reagerar på dem. Hållbarhets- och ansvarsarbetet är således kontinuerligt.

Ytterligare information:
Vava Lunabba, enhetschef, tfn 0 295 150 120, [email protected] 
Carola Hautamäki, ledningens expert, tfn 0295 150 308, [email protected]

Justitieministeriets ansvarsrapport 2023 (på finska)