Blogit

Krista Nuutinen: Yhdenvertaisuuden edistämiselle on tarvetta yhä

Julkaisupäivä 21.4.2017 11.26 Blogit

Krista Nuutinen:Yhdenvertaisuuden edistämiselle on tarvetta yhä

 fi | sv

Näin Suomi 100 -juhlavuonna erityisesti kuulee yhteydessä jos toisessa, että pitkälle on tultu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittymisessä Suomessa. Saavutettuja edistysaskelia pohdittaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että yhdenvertaisuuden sisältö ja sen ymmärtäminen muuttuu ajassa, kun tieto lisääntyy ja yhteiskunnalliset tilanteet muuttuvat. Yhdenvertaisuuden edistämiselle nousee uudenlaisia tarpeita. Näiden tarpeiden tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa on viranomaisilla erityinen velvollisuus.

Konkreettisia toimia juhlapuheiden sijaan

Oikeusministeriö toteuttaa parhaillaan Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe -hanketta, jonka tavoitteena on tukea yhdenvertaisuuslainsäännön toteuttamista. Rainbow Rights -hankkeen toimilla toteutetaan myös kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 tavoitteita.

Hankkeessa kehitetään muun muassa kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua sekä lisätään tietoisuutta moniperusteisesta syrjinnästä. Koulutusten, paikallisten kampanjoiden ja seminaarien avulla pyritään myös lisäämään tietoisuutta HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta niin paikallistasolla Suomessa, kuin myös Baltian alueen maissa, erityisesti Liettuassa. HLBTI (englanniksi LGBTI) on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käytettävä lyhenne, joka tulee sanoista homot, lesbot, biseksuaalit, trans- ja intersukupuoliset. Näihin ryhmiin kuuluvia arvioidaan olevan keskimäärin 10 % väestöstä.

Rainbow Rights -hankkeessa syrjimättömyyttä edistetään Baltian alueella pääasiassa kansainvälisen oppimisen ja kokemusten vaihdon avulla. Hanke järjestää myös viranomaisille ja järjestöille suunnattuja tilaisuuksia Liettuassa, Virossa ja Latviassa, kuten Baltia-Suomi-tapahtuman Riikassa Baltic Pride 2018 yhteydessä. Baltian alueen maissa asenteet HLBTI-ryhmiä kohtaan on vaikeimpia Euroopassa. Esimerkiksi Liettuassa noin 60 % väestöstä vastustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia esille tuovan Pride-tapahtuman järjestämistä.

Syrjimättömyys on EU:n yhteinen tavoite

Rainbow Rights -hanke jatkaa syrjinnän vastaista työtä, jota on tehty Suomessa vuodesta 2001 lähtien eri ministeriöiden ja järjestöjen yhteistyönä EU-rahoituksella. Nyt käynnissä oleva hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

Eurooppalaisten ja myös Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan HLBTI-ryhmiiin kuuluvat henkilöt kohtaavat syrjintää eri elämänalueilla. Heihin kohdistuu yhä paljon negatiivisia asenteita, syrjintää, viharikoksia ja vihapuhetta. Oikeusministeriön vuonna 2010 julkaiseman vihapuhetutkimuksen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt joutuvat vihapuheen ja häirinnän kohteeksi erityisesti julkisilla paikoilla, kuten kaduilla, puistoissa tai julkisessa liikenteessä.

EU-komissio teki aloitteen HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi joulukuussa 2015. Komission aloitteen keskeisenä tavoitteena on parantaa HLBTI-ryhmien sosiaalista hyväksyntää ja lisätä yhteiskunnallista avoimuutta koko Euroopassa. Komissio peräänkuuluttaa jäsenmaiden ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ehkäisemiseksi.

Yhdenvertaisuutta edistetään yhteistyössä

Oikeusministeriön käynnistämän Rainbow Rights -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Seta, Lithuanian Gay League, Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö. Yhteistyö sekä kokemusten ja osaamisen jakaminen on hankkeen toiminnassa keskeistä. Hyvällä kumppanuudella ja viranomaisten ja järjestöjen yhteisillä ponnistuksilla voidaan haastavampiakin asioita viedä eteenpäin rakentavasti. Kaikilla hankkeen kumppaneilla on pitkä kokemus käytännön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä valtionhallinnossa, kunnissa ja järjestöissä.

Oikeusministeriön yhdessä hankekumppaneidensa kanssa toteuttamat toimet Rainbow Rights -hankkeen aikana vievät toivottavasti omalta osaltaan Suomen kehitystä edistyksellisen tasa-arvon maana yhä valoisampaan suuntaan. Kuka tietää, millaisia puheita taas 100 vuoden päästä pidetään? Millaisia yhteiskuntamme edistysaskelia koko väestön hyvinvoinnin ja osallisuuden huolehtimisessa juhlistamme silloin?

Tietoa Rainbow Rights -hankkeesta

_________________________

Kirjoittaja Krista Nuutinen toimii Rainbow Rights -hankkeen hankepäällikkönä demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikössä.