Blogit

Antti Häkkänen: Vankiloiden ja poliisin välinen tietojenvaihto varmistetaan - Radikalisoitumisen ehkäiseminen vankiloissa ratkaisevan tärkeää

Julkaisupäivä 3.5.2018 11.10 Blogit OM

Antti Häkkänen: Vankiloiden ja poliisin välinen tietojenvaihto varmistetaan - Radikalisoitumisen ehkäiseminen vankiloissa ratkaisevan tärkeää

 fi | sv

Suomeen kohdistuvat turvallisuusuhat ovat muuttuneet aiempaa moninaisimmiksi. Turvallisuusuhkien torjuminen vaatii laaja-alaista viranomaisyhteistyötä. Perinteinen poliisityö ei yksin riitä, vaan tarvitaan laajasti eri turvallisuussektorin viranomaisten yhteistyötä. Yksi merkittävä haaste on, miten vankiloissa tapahtuvaa radikalisoitumista saadaan ennaltaehkäistyä. Euroopassa on todettu, että merkittävä osa terrori-iskujen tekijöistä on radikalisoitunut ollessaan vankilassa. Tämä on erityisen kuuma keskusteluaihe EU-maiden oikeusministereiden kokouksissa, kuten viime viikolla Pariisissa presidentti Macronin järjestämässä terrorismin torjunnan konferenssissa.

Hankimme rikosseuraamuslaitokselle viime syksyn budjettineuvottelussa lisärahaa radikalisoitumisen ehkäisyyn vankiloissa. Rikosseuraamuslaitos on tehnyt hyvää työtä radikalisoitumisen tunnistamisessa, ehkäisytyössä ja toimintamallin laajentamisessa koko maahan. Painotus on nimenomaan tunnistamisessa ja ehkäisevissä toimenpiteissä. Radikalisoitumisen ehkäisy vankiloissa on merkittävää työtä, sillä radikalisoituminen on oppimisprosessi, jossa on kyse rikollisuudelle suotuisista asenteista. Asenteisiin voidaan vaikuttaa vankeusaikana.

Viime päivinä on käyty julkista keskustelua vankiloiden ja poliisin välisestä tietojenvaihdosta. Yhtenä osana Rikosseuraamuslaitoksen radikalisoitumisen ehkäisytyötä on tietenkin myös tietojenvaihto eri viranomaisten kanssa. Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin välillä välitetään tietoa tälläkin hetkellä osana radikalisoitumisen vastaista työtä. Poliisi saa esimerkiksi rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi tarvitsemaansa tietoa Rikosseuraamuslaitoksen rekistereistä. Tietojenvaihto viranomaisten välillä ei ole pysähtynyt.

Lainsäädännössä määritellään jo nykyisin Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta. Oikeusministeriön työryhmä arvioi nyt, miten tietojenvaihto tulisi parhaiten järjestää ja miten erityisesti arkaluontoisen tiedon välittämistä tulisi nykyistä selkeämmin säännellä. Tulen kiirehtimään tätä hanketta ja varmistamaan, että tietojenvaihto vankiloiden ja poliisin välillä toimii jatkossakin.

On tärkeää, että tietojenvaihto viranomaisten välillä lainsäädännössä on tarkasti säännelty ja että sääntely tukee viranomaisten yhteistyötä turvallisuuden ylläpitämiseksi.  Eduskunnan käsittelyssä on jo rikosasioiden tietosuojadirektiivi, joka sääntelee yleisellä tasolla asiaa ja muun muassa mahdollistaa sujuvamman tietojen vaihtamisen EU:n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä. Sekä viranomaisten työn edistämiseksi, että rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tulee sääntelyn olla yksiselitteistä ja selkeää. Radikalisoitumisen ehkäisyssä ja terrorismin torjunnassa viranomaisten tietojenvaihto on keskeinen tekijä.  

------------------------------------------------------

Kirjoittaja on oikeusministeri.