Blogit

Asko Välimaa: Demokratia alkaa äänestämisestä

Julkaisupäivä 28.3.2017 10.57 Blogit OM

Asko Välimaa: Demokratia alkaa äänestämisestä

 fi | sv

 

Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta ja ennakkoäänestys alkaa 29.3. Äänestäminen on demokratian toimivuuden edellytys. Jos ei ole äänestäjiä ja äänestäjän vapaata tahtoa, ei ole demokratiaa.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleista tehtiin oikeusministeriön rahoituksella laajempi tutkimus. Siinä selvisi, että poliittinen osallistuminen eriytyy. Etenekin matala koulutus- ja tulotaso johtaa usein äänestämättä jättämiseen. Samaan aikaan kuitenkin uudenlaiset osallistumisen muodot, kuten esimerkiksi kuntalais- ja kansalaisaloitteet ovat nuorempien sukupolvien suosiossa. Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan voidaan tiivistetysti sanoa, että hyvin toimeentulevien, aktiivisesti äänestävien kansalaisten intressit tulevat paremmin edustetuiksi poliittisessa päätöksenteossa.

Suomi on ollut itsenäinen sata vuotta. Se on hieno saavutus. Toimivassa demokratiassa vaaleilla on merkittävä rooli. Uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia tulee kehittää, mutta samalla toimivasta vaalijärjestelmästä on pidettävä huoli. Siksi kuntavaalien äänestysprosentilla ja vaalien järjestelyiden onnistumisella on iso merkitys. Kunnissa päätetään kuntalaisten arkipäivän asioista.

Suomalainen vaalijärjestelmä on vakaa ja hyvin toimiva. Voimme luottaa vaalien järjestelyiden toimivuuteen, vaalisalaisuuden säilymiseen ja vaalien tuloksen oikeellisuuteen. Kuntavaaleissa on oma erityispiirteensä, kun vaaleissa voivat äänestää myös muut kuin Suomen kansalaiset. Kuntavaaleihin liittyvässä Kaikkien vaalit - kampanjassa pyritäänkin saamaan maassamme vakituisesti asuvia muiden maiden kansalaisia uurnille. Muuttavassa maassamme on merkityksellistä, että kaikki kuntalaiset osallistuisivat vaaleihin ja päätöksentekoon.

Satavuotiaan Suomen kunniaksi olisi hienoa nähdä sadan vuoden korkein kuntavaalien äänestysprosentti. Viimeksi kuntavaaleissa vuonna 2012 äänestysprosentti oli 58,3. Innokkaimmin tuolloin äänestettiin Kinnulassa, ja laiskimmin Vantaalla. Älä jätä kuntasi päätöksentekoa muille, äänestä.

___________________________________

Asko Välimaa on oikeusministeriön kansliapäällikkö.

OM Oikeusblogi