Bloggar (Blogg)

Asko Välimaa: Demokrati börjar med röstning

Publiceringsdatum 28.3.2017 10.56 Blogg JM

Asko Välimaa: Demokrati börjar med röstning

 fi | sv

Den 9 april har vi kommunalval och förhandsröstningen inleds den 29 mars. En fungerande demokrati bygger på medborgarnas möjlighet att rösta. Om medborgarna inte har möjlighet att uttrycka sin vilja, finns det inte heller någon demokrati.

Med justitieministeriets finansiering gjordes det en mer omfattande undersökning om riksdagsvalet 2015. Undersökningen visade att skillnaderna i det politiska deltagandet ökar. Enligt undersökningen kan i synnerhet en låg utbildnings- och inkomstnivå leda till att man låter bli att rösta. Samtidigt är nya former av deltagande, såsom invånar- och medborgarinitiativ, allt mer populära bland de yngre generationerna. Sammanfattningsvis kan det sägas att enligt riksdagsvalundersökningen får välbeställda medborgare som röstar aktivt sina intressen bättre beaktade i det politiska beslutsfattandet.

Finland har varit självständigt i hundra år. Det är värt att fira. Val är av stor betydelse i en fungerande demokrati. Det är naturligtvis bra att utveckla nya former för påverkan, men samtidigt ska det ses till att vi har ett fungerande valsystem. Smidiga valarrangemang och ett högt valdeltagande är av stor betydelse även vid kommunalval, eftersom kommunerna fattar beslut som påverkar kommuninvånarnas vardag.

Finland har ett etablerat och välfungerande valsystem. Vi kan lita på att valarrangemangen sköts på ett behörigt sätt, att valhemligheten bevaras och att valresultatet är korrekt. Till skillnad från andra val får även andra än finska medborgare rösta i kommunalval. Kampanjen Allas val, som ordnas i samband med det kommande kommunalvalet, syftar till att uppmuntra andra staters medborgare som är bosatta i Finland att utöva sin rösträtt. Vårt land ändras, och det är viktigt att alla kommuninvånare deltar i valet och beslutsfattandet.

Nu när Finland firar sitt hundraårsjubileum, skulle det vara fint att se det högsta valdeltagandet i kommunalval på hundra år. I det senaste kommunalvalet 2012 låg valdeltagandet på 58,3 procent, och deltagandet var högst i Kinnula och lägst i Vanda. Också du kan delta i beslutsfattandet i din kommun genom att rösta.