Blogit

Elina Ruuskanen: Kampanja herättelee pohtimaan sivustakatsojien roolia seksuaalisen häirinnän tilanteissa

Julkaisupäivä 27.8.2021 10.03 Blogit OM

Kyllä kaikki meistä voi puuttua. Jokaisella on rooli seksuaalisen häirinnän tilanteissa. Myös sivustokatsojilla. #kylläkaikkimeistä

Käynnistimme oikeusministeriössä elokuussa Kyllä kaikki meistä -nimisen kampanjan, jolla pyrimme rohkaisemaan sivustakatsojia puuttumaan nuoriin naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään. Sivustakatsoja voi olla kuka tahansa meistä.

Tavoitteenamme on näyttää, miten sivustakatsojat voivat puuttua arkielämän häirintätilanteisiin ja toimia uhrin tukena. Kampanjalla haluamme herätellä ihmisiä pohtimaan omaa rooliaan ja toimintaansa tilanteissa, joissa tapahtuu seksuaalista häirintää. Kampanja on osa hallituksen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa.

Kyllä kaikki meistä -kampanjan pääasiallinen kohderyhmä ovat nuoret miehet. Kampanjaan sisältyy kampanjakasvojen tähdittämiä videoita, joita näytetään sekä sosiaalisessa mediassa että YLEllä. Lisäksi kampanjaan sisältyy teksti- ja videomainontaa sosiaalisessa mediassa sekä ulkomainontaa.

Uusi näkökulma häirinnän torjumiseen

Näkökulmana sivustakatsojien rooli väkivallan ja häirinnän ehkäisemisessä on Suomessa suhteellisen uusi. Yhdysvalloissa sivustakatsojien rooliin on keskitytty mm. yliopistokampuksilla opiskelijoille suunnatuissa koulutuksissa. Niissä annetaan tietoa siitä, miten ehkäistään seksuaalista väkivaltaa ennen kuin se tapahtuu, miten toimitaan väkivaltatilanteissa ja miten tuetaan seksuaalisen väkivallan uhriksi joutunutta. Sivustakatsojien kouluttamisella yritetään vaikuttaa asenteisiin, kulttuuriin ja normeihin, joiden mukaisesti me ihmiset pyrimme toimimaan.

Sivustakatsojien roolista ja kampanjoiden vaikutuksista on useita tutkimuksia. Sharyn J. Potterin ja kumppaneiden tutkimus vuodelta 2009 kertoo, että sivustakatsojien aktiivista roolia korostavan julistekampanjan nähneet yliopisto-opiskelijat olivat tietoisempia seksuaalisesta väkivallasta ja valmiimpia puuttumaan väkivaltatilanteisiin kuin ne opiskelijat, jotka eivät olleet nähneet kampanjaa.

Beth Sundstrom kollegoineen (2018) havaitsi, että It’s Your Place -nimisellä mediakampanjalla oli myönteistä vaikutusta sen nähneiden opiskelijoiden asenteisiin ja halukkuuteen puuttua väkivaltaan esimerkiksi auttamalla uhria.

Tietoisuuden lisääminen ehkäisee väkivaltaa

Istanbulin sopimuksen 13 artikla edellyttää tietoisuuden lisäämistä naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen vaikutuksista. Yksi mainittu keino ovat valistuskampanjat ja -ohjelmat, joita tulisi toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa. Myös Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa seuraava GREVIO on kehottanut Suomea toteuttamaan säännöllisesti tietoisuuden lisäämiseen liittyviä kampanjoita.

Kyllä kaikki meistä -kampanjan suunnittelussa oli meidän oikeusministeriöläisten lisäksi 15–25-vuotiaista nuorista koostuva raati, Helsingin Tyttöjen talon seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijat ja rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö. Heidän näkemyksensä olivat korvaamattomia.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan sisältyy myös kansalaisjärjestöjen toteuttama nuorille suunnattu somekampanja digitaalisesta väkivallasta. Kampanja toteutetaan vuonna 2022 oikeusministeriön rahoituksella.

---

Elina Ruuskanen työskentelee neuvottelevana virkamiehenä oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolla.

Kirjoittaja on OM:n varajäsen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnassa (NAPE). Kirjoitus on osa NAPE-toimikunnan blogisarjaa, jossa kerrotaan Istanbulin sopimuksen eli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen vaikutuksesta ja kansallisesta täytäntöönpanosta eri näkökulmista.