Blogit

Johanna Hautakorpi: Hyvää saamelaisten kansallispäivää, hyvää alkuperäiskansojen kielten vuotta!

Julkaisupäivä 5.2.2019 11.50 Blogit OM

Johanna Hautakorpi: Hyvää saamelaisten kansallispäivää, hyvää alkuperäiskansojen kielten vuotta!

 fi | sv

Buori sámi álbmotbeaivvi, buori eamiálbmotgielaid jagi!
Pyeri sämmilij aalmugpeivi, pyeri algâaalmugij kielâi ihe!
Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeeiʹv, Šiõǥǥ alggmeeri ǩiõli eeʹjj!

Saamelaisista usein sanotaan, että he ovat kansa neljässä maassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Kansallispäivääkin vietetään vuonna 1917 Trondheimissa pidetyn saamelaiskokouksen päivänä 6.2., sillä silloin sovittiin valtionrajat ylittävästä yhteistyöstä saamelaisten kesken.

Vuonna 2019 vietetään YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten vuotta. Alkuperäiskansojen kieliä on arvioitu olevan 6700, ja niistä 40 prosenttia on arvioitu uhanalaisiksi. Kielten ja kulttuurien rikkaus ja toisaalta uhka niiden sammumisesta ovat ajankohtaisia kysymyksiä Pohjolassakin.

Suomen perustuslaissa on turvattu saamelaisille alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Kotiseutualueella saamelaisilla on kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto, jota varten valitaan vaaleilla neljän vuoden välein saamelaiskäräjät. Saamelaisten kotiseutualue käsittää Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän pohjoisosan.

Oikeusministeriössä vietämme YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta työn merkeissä. Valmistelemme esitettä saamelaisten kielellisistä oikeuksista. Järjestämme sekä Helsingissä että kotiseutualueella viranomaisille koulutusta. Hyödynnämme teemavuotta viestinnässämme. Tässä työssä saamelaiskäräjät on korvaamaton asiantuntija ja yhteistyökumppani.

Tunnetko sinä saamen kielet ja niiden tilanteen? Laadimme kansallispäivän juhlistamiseksi pienen tietovisan, jonka merkeissä voi kerrata tietojaan EU-alueen ainoasta alkuperäiskansasta ja heidän kielistään. Hyvää saamelaisten kansallispäivää, hyvää alkuperäiskansojen kielten vuotta!

--------------------------------

Kirjoittaja on neuvotteleva virkamies oikeusministeriössä

Tietovisa

Haluatko tietää lisää?

Sano se saameksi -sivusto 

oikeusministeriö

Kotimaisten kielten keskus 

Saamelaiskäräjät 

YK:n alkuperäiskansojen kielten vuosi