Bloggar (Blogg)

Johanna Hautakorpi: Vi firar samiska nationaldagen och urfolksspråkens år

Publiceringsdatum 5.2.2019 12.01 Blogg JM

Johanna Hautakorpi: Vi firar samiska nationaldagen och urfolksspråkens år

 fi | sv

Buori sámi álbmotbeaivvi, buori eamiálbmotgielaid jagi!
Pyeri sämmilij aalmugpeivi, pyeri algâaalmugij kielâi ihe!
Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeeiʹv, Šiõǥǥ alggmeeri ǩiõli eeʹjj!

Det sägs ofta om samerna att de är ett folk i fyra länder, dvs. Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Samernas nationaldag firas för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim, där man kom överens om ett gränsöverskridande samarbete mellan samerna.

FN har bestämt att 2019 ska vara det internationella året för urfolksspråk. Enligt uppskattning finns det 6 700 urfolksspråk, och av dem anses 40 procent vara hotade. Den rikedom som olika språk och kulturer utgör är lika väl som hotet om att de ska dö ut aktuella frågor också i Norden.

Enligt Finlands grundlag har samerna som urfolk rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Samerna har språklig och kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde, och därför hålls sametingsval vart fjärde år. Samernas hembygdsområde består av kommunerna Enare, Enontekis och Utsjoki och norra delen av Sodankylä.

Vid justitieministeriet firar vi urfolksspråkens år i arbetets tecken. I det arbetet ingår en broschyr om samernas språkliga rättigheter. Vi ordnar också utbildning för myndigheterna både i Helsingfors och i samernas hembygdsområde. Dessutom använder vi oss av temaåret i vår kommunikation. I detta arbete är sametinget en ovärderlig samarbetspartner som står får unik sakkunskap.

Vad vet du om samiskan och dess situation? Samiska nationaldagen till ära har vi sammanställt några frågor om EU:s enda urfolk och dess språk så att du kan testa ditt kunnande. Låt oss tillsammans fira den samiska nationaldagen och urfolksspråkens år!

---------------------------------------

Skribenten är konsultativ tjänsteman vid justitieministeriet

Frågesport

Vill du veta mer?

Webbsidan Säg det på samiska

Justitieministeriet

Institutet för de inhemska språken 

Sametinget 

FN:s år för urfolksspråk (på engelska)