Blogit

Johanna Suurpää: Globaalitason kysymykset korostuvat nuorten oikeusvaltiosuosituksissa

Julkaisupäivä 12.3.2019 10.00 Blogit OM

Johanna Suurpää: Globaalitason kysymykset korostuvat nuorten oikeusvaltiosuosituksissa


fi | sv

  • Ilmastonmuutos on oikeusvaltiokysymys
  • Oikeusvaltio ja perusoikeudet ovat yhteisiä eurooppalaisia arvoja, joita tulee puolustaa
  • Nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen edellyttää dialogia nuorten kanssa

Nämä nostot lukeutuvat suosituksiin, joita Tampereen yliopiston All Youth -hankkeen kokoama ryhmä nuoria esitti Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuustapahtumassa helmikuussa. Nuorten mestariluokka luovutti valmistelemansa oikeusvaltiosuositukset hallituksen edustajille.

Ilmastonmuutos korostui keskeisenä kysymyksenä

Varttuneempiin puhujiin nähden nuoret nostivat esiin enemmän globaalitason kysymyksiä. Erityisesti ilmastonmuutos korostui keskeisenä myös oikeusvaltion tulevaisuuteen vaikuttavana kysymyksenä. Ilmastonmuutokseen kytkeytyvien oikeustapausten merkityksen nuoret näkivät tulevaisuudessa kasvavan. Nuoret esittivät tehokkaampia seurantamekanismeja, kuten Euroopan neuvostoon perustettavaa erityisraportoijan tehtävää ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin.

Yhteiskunnallista osallisuutta edistettävä

Nuoret painottivat oikeusvaltion, perusoikeuksien ja eri sukupolvien ja väestöryhmien osallisuuden yhteyttä. He painottivat tuomioistuinten riippumattomuuden tärkeyttä kansalaisten luottamuksen säilyttämisen näkökulmasta. Tuomareita rohkaistiin raportoimaan avoimesti muun muassa heihin mahdollisesti kohdistuvasta häirinnästä.

Nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden nähtiin edellyttävän lisää dialogia nuorten ja muun muassa järjestöjen, tiedemaailman edustajien ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Koulun pitäisi avata enemmän tilaa ja mahdollisuuksia tällaiseen dialogiin. Opettajia tulisi kouluttaa siitä, millä metodeilla voi edistää nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden oppimista.

Nuoret korostivat sitä, että osallisuuteen oppiminen tulisi aloittaa riittävän varhaisessa iässä. Uusien toimintatapojen luomiseksi oikeusministeriö testaa parhaillaan Euroopan neuvosto lasten osallisuuden arvioinnin metodia. Tavoitteena on korostaa - nuorten mestariluokan tavoin - osallisuuteen ja vaikuttamiseen oppimista jo lapsesta alkaen.  

-----------------------------------

Kirjoittaja toimii demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtajana oikeusministeriössä

 

Arviointityökalu oikeusministeriön verkkosivuilla

Lisätietoa arviointityökalusta Euroopan neuvoston verkkosivuilla  

Lisätietoa All Youth -hankkeesta