Blogit

Merja Muilu: Köyhäinasianajajasta chatti-oikeusavustajaksi

Julkaisupäivä 1.12.2015 11.25 Blogit OM

Merja Muilu: Köyhäinasianajajasta chatti-oikeusavustajaksi

 fi | sv

Oikeusavun kokonaissuunnitelma, jossa linjataan oikeusavun kehittämistä, valmistui kesällä. Suunnitelman toteuttaminen on jo alkanut, vaikka lausuntoyhteenveto ja toimeenpanosuunnitelma ovat vasta valmistumassa.

Turvapaikanhakijoiden oikeusapu

Kesän jälkeen koettu turvapaikan hakijoiden määrän kasvu on ilmiö, joka edellyttää nopeaa reagointia. Asia kiilasi oikeusavun kehittämistoimien kärkeen. Selvitämme sisäministeriön kanssa parhaillaan, miten riittävä oikeusapu voidaan taata sitä tarvitseville. Oikeusavun palkkioperusteiden muuttaminen taksapohjaisiksi turvapaikka-asioissa on sovittu prioriteetiksi, tavoitteena asetuksen muutos jo alkuvuodesta.

Samaan aikaan oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Oikeusaputoimistojen organisaatiouudistusta valmistellaan myös kovalla vauhdilla. Ministeri Lindström on linjannut tavoitteeksi, että jo vuoden kuluttua meillä on virastoina kuusi oikeusapupiiriä, joissa toimivat oikeusapu- ja edunvalvonta rinnakkaisina toimistoina.

Rakenneuudistuksella jäntevöitetään oikeusapu- ja edunvalvontatoimen hallintoa, jotta voimme paremmin ja tuloksellisemmin hoitaa asiakkaiden ja päämiesten asioita. Jatkossa selvitetään oikeusapu- ja edunvalvontatoimen muodostamista yhdeksi virastoksi.

Painopiste riitojen ratkaisemissa varhaisessa vaiheessa

Oikeusavun kokonaissuunnitelmassa painotetaan riitojen ratkaisemista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Keinona ovat esimerkiksi neuvonnan ja sovittelupalvelujen kehittäminen. Tavoitteena on, että palveluissa otetaan jatkossa paremmin huomioon asiakkaan tarpeet ja elämäntilanne. Esimerkiksi siirtymisen erilaisten neuvontatapojen välillä tulisi olla nykyistä helpompaa: sujuvasti verkkoneuvonnasta puhelimeen, etäpalveluihin ja paikan päällä asiointiin.

Oikeusaputoimistoissa palveluja on jo nyt saatavilla etäpalveluna, videoneuvotteluna. Asiakkaiden palaute etäpalvelusta on ollut erittäin myönteistä. Lähitulevaisuuden tavoite on, että ihmiset voivat keskustella oikeusapu- ja edunvalvonta-asioissa omalta kotikoneeltaan tai tabletiltaan. Ensi vuonna kokeillaan oikeusavustaja-chatia.

Suunnitelman mukaan Suomessa on erilaisia sovittelujärjestelmiä, mutta niiden mahdollisuuksia ei vielä käytetä riittävästi hyväksi. Siksi sovittelupalveluja on tarpeen kehittää, myös monikanavaisemmiksi. On hienoa, että sovittelu on myös Asianajajaliiton kehittämiskohteena.

Digitaalisuus avuksi myös edunvalvonnan tavoitteiden saavuttamisessa

Tulevaisuudessa ihmiset osaavat ja haluavat itse hoitaa myös oikeudellisia asioitaan verkossa, jossa tarjonta laajenee ja on edullista. Tästä kuulimme Lakimiespäivilläkin avartavia puheenvuoroja.

Edunvalvonnassa suurten ikäluokkien ikääntyminen näkyy päämiesten määrän jatkuvana kasvuna vielä pitkään. Tietotekniikan hyödyntämisessä kehittämistavoitteina ovat sähköinen arkistointi ja tehokkaampi rutiiniasioiden hoito sekä rahaliikenteessä että maistraattien kanssa.

Digimahdollisuuksien hyödyntäminen on välttämätöntä, jotta pystymme tuottamaan sekä oikeusapu- että edunvalvontapalvelut nykyistä tehokkaammin. Tämän avulla säilytämme laadun ja tärkeän inhimillisen ulottuvuuden oikeusavussa ja edunvalvonnassa.

Oikeusapua annettu 130 vuotta

Suomen julkinen, verovaroin kustannettu oikeusapu alkoi 130 vuotta sitten, kun Helsingin kaupunki palkkasi köyhäinasianajajan. Hänelle asetettiin tavoitteeksi ehkäistä tarpeettomat oikeudenkäynnit ja saada riitapuolet sopimaan keskenään. Ellei se onnistunut, hän avusti oikeudenkäynnissä. Tämä on edelleen ydintavoite.

Myös tulevaisuudessa hyvällä oikeusavulla ja edunvalvonnalla tuetaan heikompien oikeusturvaa ja ihmisten luottamusta yhteiskuntaan.

____________________________

Kirjoittaja on oikeusministeriön oikeusapu- ja ulosottoyksikön päällikkö.

 

OM Oikeusblogi