Blogit

Milla Aaltonen: Työtä viharikosten ehkäisemiseksi tarvitaan

Julkaisupäivä 20.3.2018 13.21 Blogit OM

Milla Aaltonen: Työtä viharikosten ehkäisemiseksi tarvitaan

Tänään vietetään rasismin vastaista päivää. Myös meillä Suomessa on tehtävä työtä viharikosten ja vihapuheen ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi, jotta Suomi olisi turvallinen kaikille.

Oikeusministeriö käynnisti viime vuoden lopulla hankkeen, jolla halutaan kehittää viharikosten ja vihapuheen vastaista työtä. Tämä Against Hate -hanke keskittyy viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden, viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen.

Tehtävää riittää, sillä viimeaikaiset tutkimukset kertovat karua kieltä rasismista ja viharikoksista. Poliisin vuosittain julkaiseman viharikosraportin mukaan viharikosten määrä on viime vuosien aikana ollut kasvussa, joskin viimeisimmän vuotta 2016 koskevan raportin mukaan määrä näyttää tasaantuneen. Vuonna 2016 Suomessa kirjattiin yli tuhat rikosilmoitusta, jotka määriteltiin epäillyiksi viharikoksiksi. Suurin osa sisälsi etniseen tai kansalliseen taustaan kohdistuvia piirteitä. Yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Vihapuhetta ja häirintää kohdataan erityisesti kaduilla, parkkipaikoilla, puistossa ja muissa julkisissa paikoissa. Toiseksi yleisin paikka oli internet, erityisesti yleiset keskustelupalstat ja sosiaalinen media. Suurin osa häirinnästä jää kuitenkin raportoimatta.

Against Hate -hankkeessa kartoitetaan viharikosten ja vihapuheen vastaisia toimia ja luodaan kartoituksen pohjalta toimintasuunnitelma ja vahvistetaan eri viranomaisten osaamista kouluttamalla. Lisäksi kehitetään syyttäjien ja tuomioistuinten viharikosraportointia sekä pilotoidaan viranomaistietoa täydentävää viharikoksia koskevaa varjoraportointia. Hankkeessa halutaan kehittää myös viharikosten uhrien tukemista. Esimerkiksi uhrien ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten tietoisuutta mm. tarjolla olevista tukipalveluista vahvistetaan kouluttamalla.

Hankkeessa pyritään myös lisäämään yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tarve jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä eurooppalaisten kollegoiden kanssa on lisääntynyt koko ajan. Eri toimijoiden välinen yhteistyö onkin usein tehokkain keino viharikosten ja vihapuheen ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen. Kaikilla viranomaisilla on rooli ennaltaehkäisevässä työssä.

Hankkeen päättyessä eri viranomaisilla on enemmän tietoa viharikoksista ja vihapuheesta ja parempia välineitä niihin puuttumiseksi.

--------

Kirjoittaja on Against Hate -projektin hankepäällikkö.

Against Hate -hanketta koordinoi oikeusministeriö. Oikeusministeriön lisäksi hankekumppaneina ovat Rikosuhripäivystys ja kroatialaiset järjestöt Centre for Peace Studies, Human Rights House Zagreb sekä GONG. Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta, ja se jatkuu vuoden 2019 marraskuun loppuun.