Blogit

Satu Kaskinen: Saamelaiset ja saamen kielet Suomessa

Julkaisupäivä 6.2.2018 7.58 Blogit OM

Satu Kaskinen: Saamelaiset ja saamen kielet Suomessa

 fi | sv

Näin saamelaisten kansallispäivänä on hyvä pohtia Suomessa asuvia saamelaisia ja heidän oikeuksiaan. Tiesitkö, että saamelaiset ovat EU:n ainoa oikeudellisesti tunnustettu alkuperäiskansa. Saamelaiskäräjien keräämien tietojen mukaan heitä asuu Suomessa noin 10 500 henkilöä. Perustuslain mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan ja heillä on tätä varten itsehallinto kotiseutualueellaan. Kotiseutualueeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueet sekä osa Sodankylän kunnan alueesta. Näistä Utsjoki on maamme ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Ainoastaan noin kolmannes saamelaisista asuu kotiseutualueella ja loput saamelaisista kotiseutualueen ulkopuolella. 

Saamen kielen on voinut ilmoittaa äidinkieleksi väestötietoihin jo väestötietojärjestelmän perustamisesta lähtien. Saamen kielen merkitseminen äidinkieleksi on kuitenkin tiettävästi yleistynyt vasta vuodesta 1992 alkaen, jolloin ensimmäinen saamen kielilaki tuli voimaan. Väestötietojärjestelmä ei siis anna todellista kuvaa saamen kieliä puhuvien tai osaavien henkilöiden lukumäärästä. Vuodesta 2013 lähtien väestötietoihin on ollut mahdollista merkitä äidinkieleksi myös jokin tietty saamen kieli: etelä-, inarin-, kildinin-, koltan-, luulajan- tai pohjoissaame. Tätä kielten rekisteröintiä käytetään kuitenkin vielä suhteellisen vähän, ehkä tulevaisuudessa saamme myös väestötietojärjestelmästä kattavampia lukuja käytetyistä saamenkielistä. 

Suomen kansallinen lainsäädäntö ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat viranomaisia toteuttamaan saamelaisten erityisesti kieleen ja kulttuuriin liittyvät oikeudet, jotta saamelaisten oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti muihin väestöryhmiin nähden. Myös kielelliset oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia.

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: Pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Kaikki Suomessa puhuttavat saamen kielet ovat uhanalaisia, erityisesti pienemmät inarin- ja koltansaame. Pohjoissaame on saamen kielistä levinnein ja tunnetuin: pohjoissaamea puhuu noin 75 % kaikista saamenkielisistä Norjan, Ruotsin ja Suomen valtioiden alueilla. Pohjoissaamea puhutaan kaikissa Suomen neljässä kotiseutualueen kunnassa.

Tänään olisi hyvä päivänä opetella muutama sana saameksi. Jos kiinnostuit saamen kielistä voit käydä Ylen verkkosivuilla ”Sano se saameksi”, jossa voit tutustua tarkemmin eri saamen kieliin ja niiden puhujiin.

Oikeusministeriö toivottaa kaikille saamelaisille hyvää kansallispäivää!

-----------

Kirjoittaja Satu Kaskinen on neuvotteleva virkamies oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikössä.