Blogit

Tapio Laamanen: Turvallisuus ja oikeudenhoito painottuvat budjetissa 2018

Julkaisupäivä 19.9.2017 13.26 Blogit OM

Tapio Laamanen: Turvallisuus ja oikeudenhoito painottuvat budjetissa 2018

 fi | sv         

Oikeusministeriön hallinnonalan resurssit on turvattu valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018. Jatkovuosien osalta tilanne näyttää kohtuulliselta edellyttäen, että uudistamistoimia toteutetaan onnistuneesti, eikä hallinnonala joudu uusien säästötoimien kohteeksi.

Pitkästä aikaa valtion talousarvioesitystä saatiin valmistella nousevassa suhdanteessa. Se loi myönteistä ilmapiiriä, vaikka menokuria noudatettiinkin jo hallitusohjelmassa linjatun mukaisesti.

Oikeusministeriön talousarvioehdotus laadittiin varsin tarkasti hallituksen keväällä päättämään kehykseen. Elokuun alussa ehdotusta tarkistettiin lähinnä kahdella muutoksella. Tuomioistuimiin ja syyttäjälaitokseen kohdistuvia säästöjä oli tarve kohtuullistaa, jotta toiminnan tehostamisella aikaansaatavat kustannussäästöt vastaisivat paremmin budjetin leikkauksia. Toisekseen tietosuojavaltuutetun toimiston uusia tehtäviä koskevat määrärahatarpeet olivat tarkentuneet. Näissä kysymyksissä päästiin myönteiseen ratkaisuun ennen budjettiriihtä.

Turun tapahtumat elokuun puolessa välissä nostivat turvallisuuskysymykset budjettiriihen yhdeksi kärkiteemaksi. Hallitus halusi purkaa turvapaikkavalitusjonoja, koska valitusten käsittelyajat uhkaavat pidentyä. Lyhyet käsittelyajat ovat omiaan ehkäisemän radikalisoitumista. Myös oikeusavun saatavuutta haluttiin parantaa. Vankiloissa käynnistettyyn radikalisoitumista ennaltaehkäisevään toimintaan osoitettiin lisärahoitusta, joka mahdollistaa toimintamallin laajentamisen valtakunnallisesti. Terrorismin torjumiseksi lisärahoitusta osoitettiin myös syyttäjälaitokselle.

Ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyyn ja ylivelkaantuneiden asemaan liittyviä toimia vahvistetaan. Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen yhteyteen vuonna 2019. Uudistusta koskevaan valmisteluun osoitettiin lisärahoitusta vuodelle 2018.

Oikeusvaltio on yhteiskuntapolitiikan ytimessä. Tällä budjettikierroksella oikeusvaltioteemalla on ollut uutta nostetta. Se istuu myös Suomi 100 -juhlavuoteen.

_______________________________________________

Kirjoittaja Tapio Laamanen on oikeusministeriön talousjohtaja.

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018