Bloggar (Blogg)

Tapio Laamanen: Budgeten för 2018 betonar säkerhet och rättsvård

Publiceringsdatum 19.9.2017 13.40 Blogg JM

Tapio Laamanen: Budgeten för 2018 betonar säkerhet och rättsvård

 fi | sv

Resurserna för justitieministeriets förvaltningsområde har tryggats i statens budgetproposition för 2018. Också i fråga om de därpå följande åren ser läget rimligt ut, förutsatt att planerade reformer genomförs med framgång och förvaltningsområdet inte blir föremål för nya sparåtgärder.

För första gången på länge fick man bereda statens budgetförslag i stigande konjunktur. Det skapade en positiv stämning även om den utgiftsåterhållsamhet som fastställts redan i regeringsprogrammet måste iakttas.

Justitieministeriets budgetförslag uppgjordes rätt noga enligt den ram som regeringen beslutade om i våras. I början av augusti justerades förslaget närmast med två ändringar. Besparingarna som riktas mot domstolarna och åklagarväsendet måste lindras så att man genom de kostnadsinbesparingar som ska åstadkommas genom effektivisering av verksamheten bättre kan svara på budgetens nedskärningar. För det andra har anslagsbehovet i anslutning till de nya uppgifterna vid dataombudsmannens byrå preciserats.  I dessa frågor uppnådde man en positiv lösning före budgetmanglingen.

Till följd av händelserna i Åbo som inträffade i mitten av augusti blev säkerhet ett av kärntemana för budgetmanglingen. Regeringen ville lösa upp asylbesvärsköerna eftersom behandlingstiderna i dessa ärenden riskerar att förlängas. Korta behandlingstider bidrar till att förebygga radikalisering. Därtill ville man förbättra tillgången till rättshjälp. Det anvisades tilläggsfinansiering till den verksamhet som inletts i vissa fängelser för att förebygga radikalisering, vilket gör det möjligt att införa liknande verksamhet i hela landet. I syfte att bekämpa terrorism anvisades tilläggsfinansiering även till åklagarväsendet.

Förebyggande av överskuldsättning och åtgärder som anknyter till de överskuldsattas ställning stärks. År 2019 överförs den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen till rättshjälpsbyråerna. Det anvisades tilläggsfinansiering för 2018 för beredning av reformen.

Rättsstatsprincipen utgör kärnan i samhällspolitiken och denna gång lyftes rättstatstemat fram även i budgetförfarandet. Det passar bra in i Finlands 100-årsjubileum.

_____________________________________________________

Skribenten Tapio Laamanen är ekonomidirektör vid justitieministeriet.

Justitieministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition 2018