Blogit

Anna-Maja Henriksson: Työ saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi jatkuu

Julkaisupäivä 5.2.2020 15.53 Blogit OM

Anna-Maja Henriksson: Työ saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi jatkuu

fi | sv

Kuluneen vuoden aikana saamelaiset ja saamen kielet ovat olleet paljon esillä valtakunnan tasolla. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on mietitty, mitä tiedämme saamelaisista ja saamen kansan historiasta. Saamelaisten ja Disneyn yhteistyö Jikŋon II (Frozen II) –elokuvan valmistelussa oli uraauurtavaa työtä, joka johti muun muassa elokuvan toteuttamiseen pohjoissaameksi. Viime vuonna vietettyä YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta juhlisti myös YLE:n päätös dubata osia Muumilaakso-sarjasta kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä.

Samaan aikaan tiedämme, että moni saamelainen on menettänyt sukunsa kielen. Saamenkielisiä palveluita on vain rajatusti saatavilla, kotiseutualueellakin. Kotiseutualueen ulkopuolella palvelut ovat tietenkin vielä rajatuimmat, vaikka monet saamelaiset nykyään elävät muualla Suomessa. Viime vuonna YK:n ihmisoikeuskomitea katsoi, että Suomi on rikkonut kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta tapauksessa, joka koski vuoden 2015 saamelaiskäräjävaaleja. On vielä työtä tehtävänä, että saamelaisten kielelliset oikeudet ja oikeudet alkuperäiskansana voidaan turvata.
Hallitus on lähtenyt ohjelmassaan siitä, että se kunnioittaa ja edistää kaikkien saamelaisten ja saamelaisryhmien kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista ottaen huomioon kansainväliset sopimukset. Hallitusohjelmassa on linjattu useista toimenpiteistä.

Työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi jatketaan. Saamelaiskäräjälaki on monilta osiltaan vanhentunut. Kansainvälisoikeudellinen kehitys on ollut nopeaa, mikä osaltaan korostaa lain uudistamisen tarvetta. On tietenkin välttämätöntä, että saamelaiset voivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Edellinen hallitus käynnisti valmistelut saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamiseksi. Nykyinen hallitus on sitoutunut tämän työn jatkamiseen. Viime syksynä työ pääsi hyvin eteenpäin, kun hallituksen iltakoulu, saamelaiskäräjien kokous ja kolttien kyläkokous käsittelivät osaltaan yhdessä valmistellun mandaattiluonnoksen. Tänä vuonna tavoitteena on edetä komission nimittämiseen ja työn käynnistämiseen. Totuus- ja sovintokomission työ on tärkeä mahdollisuus oppia lisää historiasta ja toimia viisaammin tulevaisuudessa.

Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!

------------------------------------
Kirjoittaja on oikeusministeri.

Saamelaiset ovat kansa neljässä maassa ja samalla EU-alueen ainoa alkuperäiskansa. Suomi on yksi valtioista, jonka alueelle saamelaisten perinteisesti asuttama Saamenmaa ulottuu. Tänään 6.2. saamelaiset juhlivat kansallispäiväänsä. Kyseisenä päivänä vuonna 1917 Pohjoismaiden saamelaiset sopivat valtionrajat ylittävästä yhteistyöstä Trondheimin saamelaiskokouksessa.