Bloggar (Blogg)

Anna-Maja Henriksson: Arbetet med att trygga samernas rättigheter fortsätter

Publiceringsdatum 6.2.2020 9.53 Blogg JM

Anna-Maja Henriksson: Arbetet med att trygga samernas rättigheter fortsätter

fi | sv

Under det senaste året har det varit mycket tal om samerna och de samiska språken runtom i Finland. I den offentliga debatten har man frågat sig vad man vet om samerna och det samiska folkets historia.  Samarbetet mellan samerna och Disney under arbetet med filmen Jikŋon II (Frozen II) var banbrytande, och resulterade bland annat i en nordsamisk version av filmen. År 2019 firade vi FN:s år för urfolksspråk, och då hedrade också Yle samiskan med sitt beslut att dubba delar av serien Mumindalen på alla de samiska språk som talas i Finland.  

Trots framstegen vet vi samtidigt att många samer har förlorat släktens språk. Det är svårt att få service på de samiska språken till och med i samernas hembygdsområden. Utanför hembygdsområdena är såklart tjänsterna ännu mer begränsade, trots att det i dag finns många samer som bor på andra ställen i Finland. I fjol ansåg FN:s kommitté för mänskliga rättigheter att Finland har brutit mot konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter i ett fall som gällde sametingsvalet år 2015. Det finns fortfarande mycket att göra för att trygga samernas språkliga rättigheter och rättigheter som urfolk.

I regeringsprogrammet är utgångsläget att regeringen ska respektera och främja förverkligandet av alla samers och samegruppers språkliga och kulturella rättigheter med beaktande av internationella fördrag. Regeringsprogrammet innehåller många åtgärder med detta syfte, och arbetet med att reformera sametingslagen fortsätter. Sametingslagen är i många avseenden föråldrad. Den rättsliga utvecklingen på internationell nivå har varit snabb, vilket är en av orsakerna till att det nu är särskilt viktigt att se över lagen.   Ett absolut krav är naturligtvis att samerna har möjlighet att påverka sådana frågor som gäller dem själva.

Förra regeringen inledde arbetet med att tillsätta en sannings- och försoningskommission för samer, och  vår nuvarande regering har förbundit sig till att fortsätta arbetet. I höstas gjorde man stora framsteg när det mandatutkast som regeringen och samerna hade utarbetat tillsammans togs upp till behandling vid regeringens aftonskola, sametinget och skolternas byastämma. I år har vi som mål att utnämna kommissionen och komma igång med verksamheten. Sannings- och försoningskommissionen är viktig för att vi ska lära oss mera om historien och kunna handla på ett klokare sätt i framtiden.

I dag firar vi den samiska nationaldagen!

------------------------------------

Skribenten är justitieminister.

Samerna är ett folk i fyra länder, men samtidigt också EU:s enda urfolk. Finland är ett av de länder som har områden som hör till Sápmi och som traditionellt är befolkade av samer. Den 6 februari firar samerna sin nationaldag. På den dagen år 1917 under den samiska kongressen i Trondheim ingick samerna i de nordiska länderna en överenskommelse om ett gränsöverskridande samarbete.