Summaaristen riita-asioiden keskittäminen

OM017:00/2016 Kehittäminen

Summaariset riita-asiat keskitetään käsiteltäväksi yhdeksään käräjäoikeuteen. Summaarisia riita-asioita käsittelisivät jatkossa Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Sähköisten menettelyjen käyttöä summaarisissa riita-asioissa lisätään.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM017:00/2016

Asianumerot OM 6/41/2016, VN/1555/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.8.2016 – 7.2.2017

Asettamispäivä 15.8.2016

Tavoitteet ja tuotokset

Keskittämisellä haetaan tehokkuushyötyä. Kun summaarisia riita-asioita käsitteleviä käräjäoikeuksia olisi vähemmän, asioiden käsittelykäytännöissä ja käsittelyajoissa olevat erot pienenisivät ja toiminta tehostuisi ja yhdenmukaistuisi. Myös sähköisen asioinnin lisääntyminen nopeuttaisi asioiden käsittelyä ja olisi kustannustehokas sekä velkojan, velallisen että tuomioistuimen kannalta. Uudistuksesta seuraisi, että sama määrä summaarisia riita-asioita olisi ratkaistavissa vähemmällä henkilöstömäärällä. Kustannustehokkuuden lisääntyminen alentaisi viime kädessä velallisen maksettavaksi tulevia oikeudenkäyntimaksuja. Tehokkuushyödystä seuraisi näin ollen myös sosioekonomisia hyötyjä.

Summaaristen riita-asioiden keskittäminen, OMML 12/2017, Lausuntotiivistelmä OMML 27/2017, HE 190/2017 vp

Tiivistelmä

Summaariset riita-asiat keskitetään käsiteltäväksi yhdeksään käräjäoikeuteen. Summaarisia riita-asioita käsittelisivät jatkossa Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Sähköisten menettelyjen käyttöä summaarisissa riita-asioissa lisätään.

Lähtökohdat

Oikeusministeriö asetti 1 päivänä kesäkuuta 2012 neuvottelukunnan valmistelemaan ehdotukset pitkän aikavälin oikeusturvaohjelmaksi ja valtioneuvoston vuosien 2013—2016 kehyspäätöksen edellyttämäksi sopeuttamisohjelmaksi. Neuvottelukunta luovutti ohjelmaehdotuksensa maaliskuussa 2013 (OMML 16/2013). Neuvottelukunnan laatima ohjelma sisältää muun muassa ehdotuksen summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittämisestä. Oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpano kuuluu keskeisenä kivijalkahankkeena pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemisesta tehtyyn toimintasuunnitelmaan (Hallituksen julkaisusarja 13/2015).