Turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistaminen

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa koskevan sääntelyn muuttaminen

OM019:00/2019 Säädösvalmistelu

Ulkomaalaislain ja oikeusapulain sääntelyä muutettaisiin tavoitteena turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistaminen. Mahdollistettaisiin nykyistä kattavammin avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa ja otettaisin käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille. Otettaisiin käyttöön yleiset hallinto-oikeudelliset valitusajat.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM019:00/2019

Asianumerot VN/6456/2019

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 23.7.2019 – 20.7.2021

Asettamispäivä 23.7.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 18/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 50/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.12.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 114/2021

Sääntelyä muutettaisiin turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamiseksi. Kumottaisiin ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentti. Avustajan läsnäololle puhuttelussa ei enää vaadittaisi erityisen painavia syitä, vaan puhutteluun osallistumisen tarve jäisi avustajan harkintaan. Kumottaisiin ulkomaalaislain 190 §:n 3 momentti ja 196 §:n 3 momentti normaalista poikkeavista valitusajoista kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Kumottaisiin oikeusapulain 17 a §. Asiakohtaisen palkkion asemesta myös kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa tulevat sovellettaviksi tuntipalkkiot.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Päivi Tiainen-Hyrkäs, Hallitussihteeri
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ulkomaalaislain ja oikeusapulain sääntelyä muutettaisiin tavoitteena turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistaminen.

Tiivistelmä

Ulkomaalaislain ja oikeusapulain sääntelyä muutettaisiin tavoitteena turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistaminen. Mahdollistettaisiin nykyistä kattavammin avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa ja otettaisin käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille. Otettaisiin käyttöön yleiset hallinto-oikeudelliset valitusajat.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamiseksi siten, että mahdollistetaan avustajan
käyttö turvapaikkapuhuttelussa ja että otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset hallinto-oikeudelliset valitusajat.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.