Komission asetusehdotus asetuksen 2018/1727/EU muuttamisesta koskien Eurojustin toimesta tapahtuvaa todisteiden keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista liittyen joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin (EU-valmistelu)

OM030:00/2022 Säädösvalmistelu

Euroopan unionin komissio antoi 25.4.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurojust-asetuksen muuttamisesta koskien Eurojustin toimesta tapahtuvaa sellaisten todisteiden keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista, jotka liittyvät joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin (KOM(2022) 187 lopullinen).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM030:00/2022

Asianumerot VN/13902/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.4.2022 – 30.6.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Euroopan unionin komissio antoi 25.4.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurojust-asetuksen muuttamisesta koskien Eurojustin toimesta tapahtuvaa sellaisten todisteiden keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista, jotka liittyvät joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin (KOM(2022) 187 lopullinen).

Lähtökohdat

Venäjä aloitti 24.2.2022 sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Perusteltua on uskoa, että Ukrainassa on tehty ja tehdään vakavia kansainvälisiä rikoksia. Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä ilmoitti 2.3.2022 aloittaneensa tutkinnan Ukrainan tilanteeseen liittyen. Useiden jäsenvaltioiden ja Ukrainan syyttäjäviranomaiset ovat myös aloittaneet menettelyjä Ukrainassa epäillyksi tehtyjen vakavien kansainvälisten rikoksien tutkimiseksi. Eurojust tukee ja koordinoi näitä tutkintoja.

Lisätietoja