Kolumner

Justitieministeriet publicerar kolumner om aktuella frågor inom justitieförvaltningen.

Kolumnerna skrivs av ministern, kanslichefen, cheferna för avdelningarna och enheterna samt andra sakkunniga vid ministeriet.

Du kan beställa kolumnerna till din e-post.

Senaste

Nordiskt samarbete i kampen mot ungdoms- och gängbrottslighet

6.5.2024 11.26
Leena Meri.
Många brottsrelaterade problem är desamma i Finland som i de övriga nordiska länderna. Därför är det motiverat att hitta lösningar på våra brottslighetsproblem tillsammans med de övriga nordiska länderna. Situationen i Sverige understryker att åtgärder måste vidtas i tid. Allt yngre hamnar halkar in på en brottslig bana och därför måste förebyggandet av brott inledas tidigt. Det nordiska samarbetet i kriminalpolitiska frågor är nu mer konkret och viktigt än någonsin tidigare.

Varför är det viktigt att ingripa i hatretorik och hatbrott?

20.6.2022 13.11
Justitieministeriets projekt Kompetenta (Osaavat) inleder en ny textserie där hatretorik presenteras som fenomen, där dess samhälleliga konsekvenser granskas och där man bekantar sig med arbetet mot hatretorik. I det första inlägget granskar vi varför det är viktigt att ingripa i hatretorik och hatbrott.