Lainvalmistelun osaaminen

Lainvalmistelun laadun parantamiseksi ministeriöiden virkamiesten lainvalmisteluosaamista syvennetään ja laajennetaan monin tavoin.

Lainvalmistelun osaamiskartta

Lainvalmisteluprosessin osaamiskarttaa voidaan käyttää virkamiesten lainvalmisteluosaamisen määrittelyssä, arvioinnissa ja kehittämisessä esimerkiksi osana kehityskeskusteluja. Sitä voidaan hyödyntää myös koko organisaation lainvalmistelun osaamisen kehittämisessä.

Osaamiskartassa on kuvattu se osaaminen, jota valtioneuvostossa lainvalmisteluprosessiin osallistuvat asiantuntijat ja avustava henkilöstö sekä lainvalmistelutyöstä vastaava virkamiesjohto tarvitsevat.

Lainvalmistelun keskeiset osaamisalueet ovat 

  • oikeudellinen osaaminen, 
  • sisältöosaaminen, 
  • lainvalmisteluprosessin hallinta, 
  • viestintä- ja yhteistyöosaaminen, 
  • lainvalmistelun tekninen osaaminen ja 
  • lainvalmistelun johtaminen.

Lainvalmisteluprosessin osaamiskartta

Lainvalmistelukoulutus

Lainvalmistelukoulutuksella laajennetaan ja syvennetään lainvalmistelutyötä tekevien asiantuntijoiden osaamista sekä yhtenäistetään lainvalmistelukäytäntöjä ja menettelytapoja valtioneuvostossa. Koulutuksella tarjotaan osallistujille mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia.