Meningsfulla och utmanande uppgifter

Arbetet som görs vid justitieministeriet har samhällelig inverkan och är viktigt och betydande för samhället. Möjligheten att genom det egna arbetet påverka den samhälleliga utvecklingen och människornas vardag är en viktig motivation för många av oss som arbetar vid ministeriet.

Verksamhetsområdet har förändrats så att ministeriets sakkunnig- och stöduppgifter har kopplats tätare ihop och samarbetet mellan avdelningarna och de fristående enheterna har ökat. Till följd av de ökade kompetenskraven förutsätter alla arbetsuppgifter en lämplig utbildning och bred kompetens.

Kompetensutveckling och möjlighet att växa i arbetet

Justitieministeriet vill erbjuda sina anställda mångsidiga möjligheter att utveckla sin kompetens och växa i arbetet. Alla fast anställda och de som har en visstidsanställning på minst sex månader deltar i ett introduktionsprogram. För nya medarbetare ordnas också informationsmöten där det berättas om justitieministeriet och dess avdelningar och enheter, ministeriets arbetssätt och andra ärenden som är viktiga för nyanställda.

Utöver introduktionen och utbildningen skapar det självständiga och ansvarsfulla arbetet goda förutsättningar för kontinuerligt lärande. Organisationskulturen stöder i synnerhet självständiga och aktiva individer, som har förmåga till långsiktigt arbete och är villiga att bära ansvar för resultaten av sitt arbete. Ministeriet litar på sin personal och de anställda uppmuntras att visa upp sina färdigheter och sin kompetens.

Kompetenta och yrkeskunniga kolleger

Kvaliteten på tjänsterna som tillhandahålls av justitieministeriet baserar sig på personalens starka sakkunskap. Att de anställda uppskattar och litar på sina medarbetare och deras kompetens påverkar också arbetsklimatet som följs genom regelbundna utredningar. Det är trevligt att arbeta med yrkeskunniga kolleger.

Flexibilitet i olika livssituationer

Justitieministeriet tillämpar flexibel arbetstid, vilket ger möjlighet att ordna arbetsdagen enligt egna behov. Enligt ministeriets personalpolitik främjas också jämlik användning av familjeledigheter. Användning av familjeledigheter och upprätthållande av balansen mellan arbets- och familjelivet får inte påverka anställdas möjligheter att avancera i karriären.

Möjligheterna till avlönad eller oavlönad ledighet, bl.a. på grund av studier, familjeskäl, skötsel av en annan tjänst eller andra viktiga skäl, gör arbetslivet mer flexibelt.

Internationell verksamhet

Justitieministeriet har allt mer internationell verksamhet i synnerhet på grund av den snabba utvecklingen i fråga om samarbetet i EU:s rättsliga och inrikes frågor. Allt fler arbetsuppgifter förutsätter beredskap att resa och arbeta med utländska samarbetspartner. I arbetsuppgifterna kan ingå arbets- eller utbytesperioder eller praktik utomlands och därför är det viktigt att de anställda har tillräckliga språkkunskaper.