Meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter

Vid justitieministeriet arbetar vi för ett rättvisare välfärdssamhälle. Intressanta uppdrag med möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och människors vardag är viktiga motiveringsfaktorer för många anställda vid justitieministeriet. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och varje nya regering för med sig ett nytt regeringsprogram, vilket medför ytterligare variation i arbetet.

Vi samarbetar också inom EU och internationellt. Många arbetsuppgifter förutsätter beredskap att samarbeta med utländska samarbetspartner.

I ditt arbete får du arbeta på bred front med olika aktörer i samhället. Samarbetspartner är till exempel andra ministerier och förvaltningsområden samt olika intressegrupper, såsom kommuner, forskningsinstitut och organisationer.

En sporrande arbetsgemenskap som delar med sig av sin kompetens

Medarbetarna vid justitieministeriet värdesätter omfattande expertis inom det egna området och delar med sig av sin kompetens mellan arbetskamraterna. Hos oss är öppenhet i arbetsgemenskapen, kollegialt stöd och chefernas förtroende för medarbetarna viktiga faktorer som ökar välbefinnandet i arbetet. Vi utvecklar kontinuerligt chefsarbetet mot ett coachande ledarskap och uppmuntrar var och en att hitta fungerande sätt att växa och utvecklas i sitt arbete. Vi stöder utvecklingen av din yrkesskicklighet genom lärande i arbetet och genom att erbjuda möjligheter till arbetsrotation inom hela justitieförvaltningen samt vid andra statliga ämbetsverk. Du har också tillgång till hela statsrådets mentorprogram och ett brett kursutbud från språkstudier till ledarskapsträning.

Vi säkerställer en smidig start för våra nyanställda genom att ordna flera tillfällen med möjlighet att bekanta sig med ministeriet och våra arbetssätt. Du får också delta i en för alla ministerier gemensam introduktion i statsrådets verksamhet.

Flexibla arbetstidsarrangemang

Vi arbetar med beaktande av vars och ens individuella behov. Flextid innebär anpassade arbetstider. Vi stöder flexibiliteten i arbetet genom att erbjuda mångsidiga möjligheter till personalrotation och studieledighet. Hos oss är det också möjligt att arbeta deltid och att ta ut extra arbetstimmar i ledig tid. Vi har en smidig praxis för distansarbete och uppmuntrar våra arbetstagare till en jämlik användning av familjeledigheterna. Flexibiliteten i arbetslivet ökar också av möjligheten att årligen få 10 dagar betald ledighet för studier samt dessutom oavlönad ledighet bland annat på grund av familjeskäl, skötsel av en annan tjänst eller andra vägande skäl.

Sagt om justitieministeriet:

”I mitt arbete ser jag effekten av det jag gör.”
”Stämningen är varm och omedelbar, även i frågor som inte rör arbetet.”
”Cheferna är flexibla och uppmuntrande.”
”Arbetstidsarrangemangen är smidiga och tack vare flextiden kan jag själv påverka när mina arbetsdagar börjar och slutar.”

Lön och förmåner

Vid justitieministeriet bestäms lönen enligt arbetsuppgiftens kravnivå och den individuella arbetsinsatsen. Vi strävar efter öppenhet i lönefrågor och anger lönen också i våra platsannonser. Du kan bekanta dig med vår lönetabell på webbsidan om tjänstekollektivavtal och arbetsavtal.

Största delen av våra sakkunniguppgifter är placerade på kravnivå 19–22. De biträdande uppgifterna är placerade på kravnivå 10–13, medan ledningen och cheferna är förlagda till nivå 22–26. Utöver den uppgiftsbaserade lönen enligt kravnivå betalar vi en prestationsbaserad lönedel. För nyanställda vid justitieministeriet bedöms den personliga prestationen utgöra mellan 17 och 23 procent av den uppgiftsbaserade lönen.

Som medarbetare hos oss får du ta del av heltäckande företagshälsovårdstjänster samt motions- och kulturförmåner. Våra moderna lokaler i absoluta centrum av Helsingfors möjliggör mångsidigt och ergonomiskt arbete. Våra anställda har också tillgång till gym, bastu och personalrestaurang.

Intresserad av att arbeta vid justitieministeriet?

Vi publicerar alla våra lediga tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som varar minst ett år på webbplatsen Valtiolle.fi. Närmare anvisningar för ansökan och kontaktuppgifter till den som ansvarar för rekryteringen finns i platsannonserna. Vårt mål är en arbetsgemenskap med mångfald och därför välkomnar vi sökande i olika åldrar och av olika kön samt från olika språkliga, kulturella eller andra minoriteter.