Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 17.8.2023 13.00

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asettaminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.00

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D19) täyttäminen

OM tasavallan presidentin esittely 29.6.2023 13.30

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D19) täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2023 13.00

Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta

OM valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2023 13.00