Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

OM tasavallan presidentin esittely 26.1.2024 11.00

Arviointikriteerilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.2.2024-31.12.2027

OM valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Valtioneuvoston asetus Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta

OM valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00