Viran täyttäminen OM/2022/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (maaoikeusasioiden vastuutuomari) (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. +358 295 150 502

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Sari Maarit Nevalainen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Kirsi Johanna Huotari Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Katriina Luhtanen Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Venla Karoliina Hyvärinen, hallinto-oikeustuomari Minna Karoliina Iivanainen ja hallinto-oikeustuomari Jenni Elina Ahtiainen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan (maaoikeusasioiden vastuutuomari) käräjätuomari Sari Maarit Nevalaisen 1.10.2022 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kirsi Johanna Huotarin 1.10.2022 lukien Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Katriina Luhtasen 1.10.2022 lukien Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Venla Karoliina Hyvärisen 1.10.2022 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Minna Karoliina Iivanaisen 1.10.2022 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Jenni Elina Ahtiaisen 1.10.2022 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen